HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

Haccın geçerlilik şartları nelerdir?

Üçüncü maddede zikredilen şartları taşıyan kimselerin yapacakları haccın geçerli (sahih) olabilmesi için şu şartla­rın bulunması gerekir.

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

1. İhrama Girmek

İlgili kısımda da anlatılacağı üzere hac görevini yapa­cak kimse hac yapmaya niyet eder ve telbiye getirir. Böylece ihrama girmiş olur. İhrama girmeden yapılan hac geçerli olmaz.[1]

2. Haccı Belirlenen Zaman İçinde Yapmak

Kur'an-ı Kerîm'de hac ayları; “Hac, belirli aylardadır”[2] şeklinde mücmel olarak bildirilmiştir. Bu cümle;

  • Hac aylarının halk tarafından bilindiğine,
  • Haccın bu aylarda yapılması gerektiğine,

Arapları n yaptığı gibi hac aylarının değiştirilemeyeceğine,

Haccın vaktinin bütün bir yıl değil, aylarla sınırlı ol­duğuna işaret etmektedir.

Bilinen hac ayları; şevval ve zîlkâde ayları ile zîlhicce ayının ilk 10 günüdür.[3]

Hac aylarından önce ihrama girilebilir, ancak Sünnete muhalif olduğu için mekruh olur. Haccın diğer menâsikinin bu aylar içinde yapılması gerekir.[4]

Malikî mezhebine göre zîlhicce ayının tamamı “hac ayları”na dahildir.[5]

Şâfiî mezhebine göre zîlhiccenin 10. günü “hac ayla rı”na dahil değildir.

Hac aylarından önce hac için ihrama girilemez, girilir­se bu ihram hac için geçerli olmaz, bu ihram ile yapılan hac nafile bir hac olur.[6]

3. Hac Menâsikini Belirlenen Mekanlarda Yapmak

Hac menâsikinin yapıldığı mekanlar; Metaf, Mes'a, Arafat, Müzdelife ve Mina'dır.

[1] İbn Hümâm, II, 415.

[2] Bakara, 2/197.

[3] Tirmizî, Sünen, III, 272. Sahabeden Abdullah ibn Abbas, tabiînden Süddî, Şa'bî ve en-Nahaî de bu görüştedir. Kurtubî, II, 405.

[4] Kurtubî, II, 343-344. Yazır, II, 719.

[5] Sahabeden, Abdullah ibn Mes'ûd, Abdullah ibn Omer, tabiînden Atâ bin Ebî Rebah, Rabî' ibn Ebî Rey, Mücâhid bin Cebr ve Zührî de bu görüştedir. Kurtu- bî, II, 405. İbn Rüşd, I, 398.

[6] Şirbînî, II, 222-223. Kurtubî, II, 406. Ata, Mücahid, Tavus, Evzâî ve Ebu Sevr de bu görüştedir.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

HAC NEDİR, NASIL YAPILIR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle