Genç Dergisinin 204. Sayısı Çıktı

Genç dergisinin 204. sayısı çıktı. Genç dergisinin Eylül 2023 sayısı “Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!” kapağıyla yayınlandı.

“Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!” başlığıyla çıkan Genç dergisinin 204. sayısının sunuş yazısında, ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içeriğin derginin bu sayısında okurları beklediği belirtildi.

GENÇ DERGİSİNİN 204. SAYISI ÇIKTI

GENÇ Dergi’nin Eylül sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Toplumun nabzını tutmaya, gönlümüzü kanatan yaralara merhem olmaya, kafamızı karıştıran mevzulara bir çözüm aramaya çalışıyoruz.  Bu sayımızda da son dönemlerde muzdarip olduğumuz bir konu var masamızda: “Kötülüğü Yayma! İyiliğin Cazibesini Artır!”

Nice iyilik hikayesi var dünyada. Bunca sonsuz güzellik bulunurken hem bir gafletin eseri olarak hem de basiretimizin bağlanmasından dolayı ister istemez kötülüğü yaydığımız, adeta kötülüklere alet olduğumuz çok oluyor. Son senelerde, özellikle sosyal medya marifetiyle, kalbimizi perişan eden, aklımızı alan pek çok kötü habere maruz kalıyoruz.

Peki, kötülüğün şuursuzca yayıldığı bu çağda ısrarla ve inatla iyi olanı dillendirmek çok mu zor? Biz gençler, umutsuzca beklemeli ve büyüyen karanlığı sadece izlemeli miyiz? Yoksa bir mum bile yeter mi karanlıkları aydınlatmaya? Gelin cevabı birlikte arayalım. Dergimizin bu sayısı bir bakıma, “Kötülüğü yaymayı bırak, iyinin cazibesini arıtmaya bak!” çağrısıdır dünyaya.

Nurcan Doğan, “Neler Olmuş Öyle?” köşesinde gençliğin dilinden haberler aktarıyor. Burak Çetik, özgün yaklaşımı ve özel seçkisiyle dünyanın dört bir yanından farklı güzellikleri sunuyor “Yeryüzü Güzelleri” köşesinde. “Vefa” köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, “Anadolu Postası” köşesinde güzide şehrimiz Sakarya’yı mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle acıları satırlara döktü.

Hindistanlı Hadis Alimi Selmân el-Hasenî en-Nedvî (Selman en-Nedvi) ile Kehf Sûresi bağlamında Ashab-ı Kehf’i, Müslüman gençlerin dertlerini, Türkiye’nin dünya Müslümanlarının kalbindeki yerini ve Hindistan’ın durumunu konuştu Serdar Kesik. Kıymetli şair ve edebiyat öğretmeni Mehmet Tepe ile hem yeni çıkan “Yaşayınca Geçmeyen” şiir kitabı hakkında hem de şiire dair güzel bir söyleşi yaptı Sefa Soner Kurt. Prof. Dr. Aydın Topaloğlu ile ateizme dair merak edilen konuları konuştu Şehadet Özek. Akademisyen, yazar, siyaset bilimci, müzisyen, bürokrat, şair ve kıymetli bir insan: Savaş Barkçin. Rumeysa Betül Tuncay 20 soru sordu kendisine, o da nice güzel cevap sundu bize.

Tuğçe Şifa Zorlu, gönle dokunan, kalpten vuran yazılar kaleme alıyor “Turnusol Kâğıdı” köşesinde. Emre Topoğlu, “İzi Kalır” köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda. Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve güzel tekliflerle geliyor “Bir de Böyle Baksak” köşesinde. “Şifahane” köşesinde dimağımızı tatlandıran, gönlümüzü güzelleştiren cümleler sunuyor Abdullah Uçar. Prof. Dr. Soner Duman, “Kafadaki Sorular” köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor. S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları “Fikr-i Firari” köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları mercek altına alıyor “Gündelik Hayatın İzinde” köşesinde. “Derkenar” köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman.

“Heybe” köşesinde gençliğin dilinden gençliğe sesleniyor Kürşat Karaca. “Sağlık Olsun” köşesinde sağlığımıza iyi gelecek tavsiyeler sunuyor Abdülsamet Koçyiğit. Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor “Gezi-Yorum” köşesinde. Burak Genç, “Sanat Defteri” köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, “Tecrübe Konuşuyor” köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor. “Kılavuz” köşesinde çizgilerle hem güldürüyor hem düşündürüyor Yusuf Kot.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi’nde sizleri bekliyor.

Daha fazlası için GENÇ’in yeni sayısını almayı, çevrenize duyurmayı unutmayın, unutturmayın.

GENÇ Dergisi, Ebedi Gençlik Dergisi...

Dergiyi temin etmek için tıklayınız...

İslam ve İhsan

“SİZDEN HAYRA ÇAĞIRAN, İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜĞÜ MEN EDEN BİR TOPLULUK BULUNSUN” AYETİ

“Sizden Hayra Çağıran, İyiliği Emredip Kötülüğü Men Eden Bir Topluluk Bulunsun” Ayeti

“KİM BİR KÖTÜLÜK GÖRÜRSE ONU ELİYLE DEĞİŞTİRSİN” HADİSİ

“Kim Bir Kötülük Görürse Onu Eliyle Değiştirsin” Hadisi

İYİLİĞİ EMİR KÖTÜLÜKTEN NEHİY İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İyiliği Emir Kötülükten Nehiy İle İlgili Ayet ve Hadisler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.