GECE YAPILACAK İBADETLER

Bizler gecelerimizi dikkatli kullanır, gecelerin kıymetini bilirsek -inşâallah- gecelerimiz gündüzlerimizden daha aydınlık hâle gelir. Peki geceleri gündüz gibi aydınlık hale getirecek ibadetler nelerdir?

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Gece, neye gebeyse onu doğurur.”

Gecesi mânen karanlık olanın gündüzü de mânen aydınlık olmaz. Gecenin kıymetini bilmeyenler için gündüzün hayrını düşünmek mümkün değildir. Bütün bir gecesini gaflet içinde uykuya mahkûm edenin gündüzü de umûmiyetle feyz ve rûhâniyetten mahrum hâlde geçer. Bu yüzden geceleri büsbütün uykunun esiri olup gönlümüzü hantallaştırmaktan sakınmamız îcâb eder.

Seher vakitlerinde Cenâb-ı Hakk’ın duyan ve hisseden gönüllere ayrı ayrı îkazları vardır. Havanın âdeta tatlı bir meltem gibi ferahladığı, çiçeklerin latîf râyihalar yaydığı, horozların âdeta bir çalar saat gibi ötmeye başladığı o demde, Cenâb-ı Hak kendisine yaklaşmak isteyen kullarına da müstesnâ bir fırsat ihsân etmektedir.

Seher vakti ibadetlerle ihyâ edilip o rûhânî ziyafet sofrasından gerekli mânevî gıdalar alınacak ki, kul gündüze yüksek bir feyz ve rûhâniyetle girebilsin. O feyz ve rûhâniyet, gün boyu gönlü günahlardan, gafletten ve mâsivâdan, yani Allah’tan uzaklaştıran her türlü şerden koruyabilsin. Gönlün hayra iştiyâkını, şerre karşı da mukâvemetini / direncini artırabilsin.

Geceye aynı gönül feyziyle ulaşabilmek için de gündüz vakti gözü, kulağı, dili, velhâsıl bütün âzâları mâsiyetten korumak îcâb etmektedir. Yani Güneş batınca Ay’ın doğup mehtap hâline gelmesi gibi, biz de gündüzden geceye, geceden gündüze mânevî hayatımızı sürekli takviye ederek feyizli bir ömür yaşamanın gayretinde olmalıyız.

GECELERİ AYDINLATAN İBADETLER

Bütün Hak dostları, bu şuur ve idrâk içinde seher vakitlerinin feyzinden istifâde etmiş ve o müstesnâ vakti ibadetlerle ihyâ etmenin ehemmiyetine dikkat çekmişlerdir. Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri:

“Geceler gündüz hâline gelmeden bana hiçbir sır fetholunmadı.” buyurmuştur.

Bizler de gecelerimizi dikkatli kullanır, seher vakitlerini teheccüd, zikir, istiğfar ve duâlarla ihyâ edebilirsek, -inşâallah- gecelerimiz gündüzlerimizden daha aydınlık hâle gelir.

Gece yapılabilecek ibadetler:

  • Gecenin bir bölümü teheccüd namazı
  • Zikir
  • İstiğfar
  • Dua etmek
  • Seherde kuşluk (dûha) namazı
  • Kur'an okumak

Rabbimiz cümlemize bu güzel hâli nasîb eylesin.

“İnsanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar.” hakîkati muktezâsınca, ölüm gelmeden evvel ölümün kardeşi olan uykulardan Allah için uyanabilmeyi, böylece bir nevî “ölmeden evvel ölünüz” sırrından hisse alabilmeyi, Cenâb-ı Hak cümlemize lûtf u keremiyle ihsân eylesin. Âmîn!..

[1] Bkz. Buhârî, Savm 55, 56, 57, Teheccüd 7, Enbiyâ 37, Nikâh 89; Müslim, Sıyâm, 181-193.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2017 – Aralık, Sayı: 381, Sayfa: 032

PEYGAMBERİMİZİN GECE YAPTIĞI DUA VE ZİKİRLER

PEYGAMBERİMİZİN GECE İBADETİ

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

DÛHA (KUŞLUK) NAMAZI NASIL KILINIR?

GECE İBÂDETİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

KURÂN’DA GEÇEN DUALAR

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

HADİSLERDE GEÇEN DUALAR

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle