GAYRİMÜSLİMLERE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, “Zekat gayrimüslimlere verilir mi?” sorusunu cevaplıyor.

MÜSLÜMAN OLMAYAN BİR KİŞİYE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Aralarında dört mezhep imamının da bulunduğu fakihlerin çoğunluğu zekâtın, gayrimüslimlere verilemeyeceğinde görüş birliğine varmışlardır. Çünkü esas olarak zekât Müslüman fakirlerin hakkıdır. (Kâsânî, Bedâî’, II, 49; Nevevî, el-Mecmû’, VI, 197; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 207; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 261)

Ancak Kur’an-ı Kerim’de zekâtın sarf edileceği yerler arasında, kalpleri İslam’a ısındırılacak olan “müellefe-i kulûb” da zikredilmiş (Tevbe, 9/60); Hz. Peygamber de gerek zekât gerekse diğer devlet gelirlerinden kalplerini İslam’a ısındırmak istediği kişilere pay ayırmıştır. (Buhârî, Farzu’l-humus, 19; Tirmizî, Zekât, 30)

ZEKAT NEDİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle