GADAP NE DEMEK?

Ga­dab: Kız­gın­lık, öf­ke, dar­gın­lık anlamlarına gelmektedir.

GADAP KELİMESİNE ÖRNEKLER

İlâhî güzellikler manzûmesi hâlinde dünyâya gelen insan, nefsinde gizlenen fısk u fücûr ve rûhâniyetinde bulunan takvâ temâyülleri ile baş başa bırakılmıştır. Yâni insan, hayra da şerre de meyyaldir.

Bu bakımdan nefsi tezkiye, kalbi tasfiye ve ahlâkı güzelleştirme ile süflî sıfat ve temâyülleri temizlemek, rûhî sıfatları tekâmül ettirmek zarûreti vardır. Bu istikâmette kulun evvelemirde bertaraf edeceği kötü ahlâk ise, hiç şüphesiz ki öfkedir. Zîrâ öfke, kötü ahlâkın en korkuncu, felâketi ve en müthişidir. Aklı ve gönlü perdeleyen bir gadap hâlidir. Öfkeli insan; iç dünyâsı “intikam, kin, hakâret, kavga ve cinâyet” gibi şerlerle dolu bir musîbettir.

*****

Yavuz gibi gadaplandığında zaptedilmez bir cengâverin, devlet ve memleket işlerinde hiçbir zaman hatır-gönül dinlemeyen bir cihângîrin, bir ilim ve irfân ehline karşı gösterdiği sabır ve teslîmiyyet, O’nun ulvî ve müstesnâ bir fazîletidir.

*****

Rivâyet edilir ki, bir zamanlar Şâh-ı Nakşibend Hazretleri “Gadîvet” denilen bir yere gitmişti. Orada bulunan talebelerinden biri, onlara yemek getirdi. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurdu ki:

“Bu hamuru yoğuran ve yemekleri pişiren kimse, işin başlangıcından nihâyetine kadar gadap hâlinde idi. Bundan dolayı biz ondan hiçbir şey yiyemeyiz. Zira böyle yapılan yemeklerde hiçbir hayır ve bereket yoktur. Belki de şeytan, yemek yaparken hep onunla bulunmuştur. Bizler böyle bir yemeği nasıl yiyebiliriz?”

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle