Evradu Ezkar Ne Demek?

Evrâd ü ezkâr: Vird ve zikirler, belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar.

EVRADU EZKAR KELİMESİNE ÖRNEKLER

Merhum pederim Mûsâ Efendi de evlâtlarına şu hususlara dikkat etmeyi tavsiye ederdi:

1) Evrâd ü ezkârı, mürşidinin gösterdiği âdâb üzere, gönlünü Hakk’a vererek büyük bir îtinâ ile yapmak.

2) Mürşid yahut ihvan sohbetlerine devam etmek.

3) Zamanın îcâbına göre, kâbiliyet ve liyâkat ölçüsünde, mü’minlere ve hattâ bütün mahlûkata hizmet etmek.

4) Hâlimizi muhâfazaya çalışıp, dünya sevgisini kalpten çıkarmaya, nefsin arzularına karşı muhâlefet etmeye, ahlâkî durumumuzun inkişâfına dikkat etmek.

*****

O sahâbîler gece kalkıp namaz kılmayı, seherlerde evrâd u ezkârlarını îfâ etmeyi ve Kur’ân okumayı, sıcak yataklarına tercih ediyorlardı. Hattâ gece karanlığında evlerinin yakınından geçenler, arı uğultusu gibi zikir ve Kur’ân nağmeleri işitiyordu. Peygamber Efendimiz onlara en zor şartlarda dahî Kur’ân’ı tâlim ediyordu.

*****

İşte vatan emâneti, îmanlı sînelerin omuzlarında böyle ilâhî nusret tecellîleriyle günümüze kadar geldi. Gönülleri Allah ve Rasûlü’nün muhabbetiyle yoğrulmuş, kendilerini Hakk’a kurban olmaya adamış Mehmetçik, o dehşetli harp

hengâmesinde bile Kur’ân’dan, evrâd ü ezkârdan ayrılmıyor, Rablerine kavuşacakları ânın şehâdetle taçlanan bir vuslata dönüşmesi ümîdiyle cepheden cepheye koşuyorlardı.

*****

Nice âbide şahsiyetler yetiştirmiş olan tasavvufun özü de hakîkatte böyle bir feyz ve rûhâniyeti tahsilden ibârettir. Bu bakımdan tasavvuf, hikmetle derinleşerek Hakk’a doğru mesafe alma yoludur. O aslâ dünyâdan el-etek çekmek, Yûnus’un buyurduğu gibi yalnızca tâc ile hırkaya bürünmek ve ancak belirli bir evrâd u ezkâr ile iktifâ etmek değildir.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Doğruya doğru

Yorum Ekle