EN BÜYÜK ÖĞRETMEN

Hayatta en zirve sanat, insan yetiştirmektir. Eğitim hizmeti, bir bakıma Peygamber mesleğidir. Efendimiz, bu fazîlet ufkunda da zirvedir.

Allah Teâlâ, insanlığa en büyük insan terbiyecileri olarak Peygamberleri lûtfetmiştir. Onlar da Cenâb-ı Hakk’ın kendilerine ihsân ettiği ebedî saâdet ve kurtuluş reçetesi olan dîni insanlara ulaştırmanın gayreti içinde olmuşlardır.

Her güzellik ve hayrın kemâl noktasını temsil eden Peygamber Efendimiz, bu fazîlet ufkunda da zirvedir. Nitekim Efendimiz;

Talebeleri bütün bir insanlık olan en büyük muallimdir...

Âlemlere rahmet dersini tâlîm eden bir muallim…

Her gönlü, Cenâb-ı Hakk’ın nazargâhı gören ve o hassâsiyetle değerlendiren bir muallim…

Muzdarip gönüllerin ıztırâbını mübârek sînesinde hisseden ve ona bir çâre bulmadan gönlü huzur bulmayan bir muallim…

Zulüm karanlığıyla kararmış kalplerin, İslâm’ın nûruyla aydınlanması arzusuyla bütün gücünü sarf eden ve;

“Hidâyete dâvet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz.” (Müslim, İlim, 16) hadîsini ümmetine fiilen öğreten bir muallim…

Velhâsıl tek derdi ve tek gâyesi, talebelerini Hakk’ın râzı olacağı güzel bir kulluk kıvâmına eriştirmek olan bir muallim…

HAKKI VE HAYRI TÂLÎM ETMEK

Bu gerçekler ışığında denilebilir ki, eğitim hizmeti, bir bakıma Peygamber mesleğidir. Bu hakîkat dolayısıyladır ki, Efendimiz’in insanlara hakkı ve hayrı tâlîm etmek mevkîinde olan bütün mü’minlere hitâben buyurduğu şu hadîs-i şerîf ne kadar câlib-i dikkattir:

“Müslümanların işlerini önemsemeyen onlardan değildir. Her kim Allah için, Resûlü için, kitâbı için, müslümanların imâmı ve bütünü için nasihatçi olmadan akşamlar ve sabahlarsa onlardan değildir.” (Taberânî, es-Sağîr, nr. 907; Heysemî, ez-Zevâid, nr. 294)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Gönül Yolculuğu, Erkam Yayınları

ÖĞRETMENLERİN VASIFLARI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle