Dünya Sevgisi Kalpten Nasıl Çıkar?

Kalpten dünya sevgisi nasıl çıkar? Dünya sevgisini kalpten çıkarmanın yolları nelerdir? Osman Nuri Topbaş Hocaefendi açıklıyor.

KALPTEN DÜNYA SEVGİSİ NASIL ÇIKARILIR?

Bir kişi Ebû’d-Derdâ radıyallâhu anh’a gelerek:

“–Benim büyük bir derdim var, bunun çaresini söyleyin.” dedi.

Ebû’d-Derdâ radıyallâhu anh gelen kimseye:

“–Derdin nedir?” buyurdu. Adam dedi ki:

“–Benim gönlümde çok şiddetli bir dünya sevgisi var. Benim gönlüm karardı. Abdestin, namazın nûrundan eser göremiyorum. Zikirden, tesbihden ve sâir ibadetlerden zevk alamıyorum.”

Ebû’d-Derdâ radıyallâhu anh adamı dinledi ve buyurdu ki:

“–Senin bu derdin, dertlerin en büyüğüdür. Kısa zamanda bu dertten kurtulmaya bak. Çünkü bu derdin sonu, kişinin îmânını kaybetmesine ve Allah korusun bu dünyadan îmansız gitmesine sebeptir.”

Adam dedi ki:

“–Yâ Ebe’d-Derdâ! Ben nasıl çare bulabilirim?”

Ebû’d-Derdâ radıyallâhu anh cevâben buyurdu ki:

“–Hastaları ziyâret et. Bol bol cenâze namazları kıl! Mezarlıklarda dolaş.

Bir kalpten dünyanın ve haramların sevgisini çıkarmanın en tesirli yolu ölümü hatırlamaktır. İnsanın ölümü anması, bu dünyadan soğumasına sebep olur.

Ne zaman ki insanda, herhangi bir dünya nîmetine kavuşmak, ihtiras hâlini alırsa, işte o zaman ölümü göz önüne getirmelidir.”

İslam ve İhsan

DÜNYA SEVGİSİNDEN NASIL KURTULUNUR?

Dünya Sevgisinden Nasıl Kurtulunur?

DÜNYA HAYATININ DEĞERSİZLİĞİ İLE İLGİLİ HADİS

Dünya Hayatının Değersizliği ile İlgili Hadis

DÜNYA SEVGİSİ BULAŞMAMIŞ KALP

Dünya Sevgisi Bulaşmamış Kalp

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.