Dövme Yaptırmak Günah mıdır?

Dövme yapmak caiz mi? Dövme yaptırmak günah mıdır? İslam’da dövme yapmak ve yaptırmanın hükmü nedir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

DÖVME YAPTIRMAK CAİZ MİDİR?

Ebû Hureyre -radıyallâhu anh- şöyle demiştir:

Hz. Ömer'e, döğme yapan bir kadın getirildi. Bunun üzerine Ömer orada hazır bulunan sahâbîlere:

— Sizlere Allah adıyla soruyorum: Döğme yapmak hakkında Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-'den kim birşey işitmişse, onu bize haber versin! dedi.

Ebû Hureyre dedi ki: Bunun üzerine ben ayağa kalktım da şöyle dedim:

— Ey Mü'minlerin Emîri! Ben bunun hakkında Peygamber'den işittim, dedim.

Ömer de ona:

— Ne işittin? dedi. Ebû Hureyre:

— Ben Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem-'den işittim: "(Ey kadınlar!) Sizler döğme yapmayın ve döğme yaptırmak da istemeyin!" buyuruyordu, dedi. (Buhârî, Libâs, 87)

Abdullah ibn Ömer -radıyallâhu anh-: Peygamber -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- saça ekleme yapan, ekleme yaptıran, döğme yapan ve döğme yaptıran kadınlara la'net etti, demiştir. (Buhârî, Libâs, 87)

Abdullah ibn Mesut -radıyallâhu anh-:

Allah, döğme yapan, döğme yaptıran; yüzlerinin tüylerini yol­duran, güzellik için dişlerinin aralarını yontturup seyrekleştiren, Al­lah'ın yarattığını değiştiren kadınlara la'net etti. Ben niçin, Rasûlullah'ın la'net ettiği kimselere la'net etmeyecekmişim! O, Allah'ın Kitâbı'nda var! Demiştir. (Buhârî, Libâs, 87)

Rasulullah -Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem- Efendimiz dövme yapan ve yaptıranlara lânet etmiştir. Bu lanet, onun haram olduğuna delalet etmektedir. Dövme yapılan yer necis sayılır, çünkü orada kuru kan bulunmaktadır. Mümkünse vücudu yaralayarak da olsa onun izale edilmesi lazımdır. Azanın zarar görmesinden korkulursa olduğu gibi bırakılabilir. Bu durumda günahtan kurtulmak için sadece tevbe etmek kâfidir. Bu hususta erkek ile kadın aynı hükme tabidir. (Fethu’l-Bârî, X, 372)

DÖVME YAPTIRMAK ABDESTE ENGEL MİDİR?

Dövme Yaptırmak Abdeste Engel midir?

DÖVME NAMAZ KILMAYA ENGEL MİDİR?

Dövme Namaz Kılmaya Engel midir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle