Devlet Korumasında Yetişen Gençlere Meslek Hayatlarında Tam Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın başladığı 1988'den bugüne kadar, 55 bin 862 genç, kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirildi.

Devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın hayata geçirildiği 1988 yılından 2021'e kadar, 55 bin 862 genç kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, eğitim hayatlarında desteklenen devlet korumasındaki çocuklar, bakım sonrasında gelecek kaygısı yaşamamaları için de kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendiriliyor.

Devlet korumasındaki gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmesine ilişkin uygulamanın hayata geçirilmesiyle, bu gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkanı getirildi. Düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocukların bu haklarını kısa sürede kaybetmemeleri için hak sahipliğini kazanmada başvuru süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Bu kapsamda, kanunun çıktığı ve uygulamanın hayata geçirildiği 1988 ile 2021 yılları arasında, 55 bin 862 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında göreve başlatıldı.

Uygulamanın başladığı 1988'den 2002 yılı sonuna kadar, 21 bin 302 hak sahibi kamuda işe yerleştirildi, 2003-2021 yılları arasında ise 34 bin 560 gencin istihdamı sağlandı.

Gençlerin özel sektörde de istihdamını artırmak adına 2018'den itibaren kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalar uygulandı. Bu gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamı işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılandı. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla da 5 bin 964 genç özel sektörde istihdam edildi.

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi hayata geçirildi

Koruma altındaki gençler, iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırlandı.

Bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla kurum bakımındaki 13-18 yaş aralığındaki çocuklar ile yükseköğretim eğitimine devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlere, "Yaşam Becerileri", "Çalışma Hayatı ve Hukuk" eğitimleri verildi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde, korunma ve bakım altında bulunan 13-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri başlatıldı.

Devlet korumasından ayrılan gençleri izlemek ve rehberlik yapabilmek için 81 ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimleri kuruldu. Bu birimler aracılığıyla gençlerin karşılaştıkları sorunları çözmelerinde kendilerine rehberlik hizmeti verildi, ihtiyacı olanlara barınma desteği ve sosyal ekonomik destek hizmeti sunuldu.

Gençlere, merkezi yerleştirme işleminden sonra, görevlerine başlamadan önce bulundukları illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile "İş Hayatına Uyum Seminerleri" düzenlendi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.