Cuma Hutbesi: Halis Niyet ve Samimiyet

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin bugünkü konu başlığı “Halis niyet ve samimiyet” oldu.

İslam’da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulünün halis niyet ve samimiyete bağlı olduğu vurgulanan bugünkü cuma hutbesinde müminin imanında ve ibadetlerinde samimi olduğu belirtildi.

İşte 19.06.2020 tarihli cuma hutbesi.

BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam’da imanın, ibadetin, güzel davranışların kabulü halis niyet ve samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı, kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve amelin yalnızca Allah’a has kılınmasıdır. İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir olmasıdır.

Aziz Müminler!

Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten, orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi seyahatten ayıran niyettir.

Mümin imanında samimidir. “Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a kulluk et.”1

İlahi emrine can-ı gönülden uyar. Yalnızca Allah’a kulluk eder ve sadece O’ndan yardım ister. Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında olduğu bilinciyle yaşar. Mümin ibadetlerinde samimidir. Diliyle, bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine şükreder. O’nun büyüklüğü karşısında kendi acizliğini itiraf eder. “De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”2 ayet-i celilesine son nefesine kadar sadık kalır.

Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle, akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin yanında, fitnenin karşısında durur. Hâsılı mümin, hayatının her safhasında hüsn-i niyet ve samimiyet üzere yaşar.

Değerli Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Allah, ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”3 Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır. Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır.4

Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği şu duayla bitiriyorum: “Ey her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl.”5

Dipnot:

1. Zümer, 39/2.

2. En’am, 6/162.

3. Nesâî, Cihâd, 24.

4. Buhâri, Bed’ül vahy, 1; Müslim, İmâre, 155.

5. Ebû Dâvûd, Vitr, 25.

Kaynak: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İHLAS VE NİYET İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

İhlas ve Niyet İle İlgili Ayet ve Hadisler

AMELLERDE NİYET VE İHLÂS

Amellerde Niyet ve İhlâs

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle