Çörek Otu Hakkında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Uzmanlar, çörek otu ve yağı hakkında toplumda kabul edilmiş bazı doğruların yanlış olduğunu söyledi.

Çörek otu, düğün çiçeğigiller familyasından, çiçekleri açık mavi, tohumları siyah renkli olan, tek yıllık otsu bitkidir. Bu bitkinin çörek, ekmek, pide gibi yiyeceklerin üzerine ekilen, nazara karşı üstte taşınan veya tütsülere karıştırılan, susam iriliğinde siyah tohumudur.

Ebu Hüreyre -radıyallahu anh- anlatıyor:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın.” (Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89; Tirmizî, Tıbb 5.)

Hadisten de anlaşılacağı üzere birçok hastalığa şifa olan çörek otu; mevsim geçişlerinde, alerjik durumlarda, kolesterol ve şeker hastalıklarında, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasında, hemen hemen her durum için tâvsiye ediliyor. Çörek otunun faydaları bunlarla da sınırlı değil. Bilhassa saç ve cilt bakımı içinde destekleyicidir.

Çörek otu ve yağı; salata, yoğurt, bal gibi besinlerle karıştırılarak tüketilebilir. Halk arasında çörek otu yağı hakkında doğru bilinen yanlışlar var.

ÇÖREK OTU YAĞI HAKKINDA DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR!

Uzmanlar, çörek otu yağında doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıralıyor:

  1. Tat: Çörek otu tohumunun tadı hafiftir. Tadının acı olması bu yağın kaliteli olduğu anlamına gelmez. Yağın verimliliği artması için sıkım sırasında ısıl işlem tatbik edilir. Buda rengin koyulaşmasına, tadın acılaşmasına sebep olur. Bunu analizlerde peroksit miktarına bakılarak da anlamak mümkündür. Oysa soğuk pres yöntemi ile elde edilen çörek otu yağında acılık ve boğazı yakma oranı hafiftir.

Ayrıca oksijenle temas etmiş, depolama koşulları uygun olmayan çörekotu yağlarında asitlik miktarı ve peroksit miktarı artar. Bu da acı tatta ve yağın renginde artmalara sebep olur.

  1. Renk: Yağın rengi orjinalinde soğuk sıkımda açıktır.
  2. Koku: Karakteristik çörek otu kokusu
  3. Peroksit: Soğuk preslenmiş ve naturel yağlarda max 15 meq O2\kg olması gerekir. Yağlarda peroksit miktarı oksidasyon derecesi hakkında bilgi verir. Lipid oksidasyonunun (bozunma) ilk aşamasıdır, istenmeyen tat ve koku oluşumu, yağda çözünen bazı vitaminlerin kaybına sebebiyet verir. Serbest radikallerin artmasına sebebiyet verebilir.
  4. Asitlik: Asitlik derecesi yüzde 1-10 arasında değişir. Sıhhatinizi desteklemek için kaliteli ve soğuk sıkım çörek otu yağını tercih edin. Bunun için ya yağınızın peroksit miktarını ölçtürün ya da güvenilir, standartlara uygun üretim yapan firmayı tercih edin.

İslam ve İhsan

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI VE KULLANIMI

Çörek Otunun Faydaları ve Kullanımı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Dördüncü madde de ne yaziyor yav anlayan beri gelsin

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.