Birlikte Yaşamayı Dünyaya İslam Medeniyeti Öğretmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir dizi program için geldiği Avustralya’nın Sidney şehrinde, din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Avustralya’nın Sidney şehrinde, çeşitli camilerde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

İslam dininin insana verdiği öneme dikkati çekerek konuşmasına başlayan Başkan Erbaş şunları söyledi:

"Sadece Müslümanlar değil, hangi dinden olursa olsun bizim için insan önemlidir. Çünkü bizim inancımızda insan 'eşref-i mahlûkat' olarak tarif edilir. Biz Müslüman olmayan bir kişiyi İslam'a davet ederiz, kabul ederse seviniriz, ne güzel deriz. Ama kabul etmezse onunla birlikte yaşamaya, alışverişe, ticarete devam ederiz.

Bu bize Peygamber Efendimizden miras kalan bir olgudur. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine'de Yahudi ve müşriklerle bir arada yaşadı. Onlarla komşuluk yaptı, çeşitli anlaşmalar yaptı. Onların dirisine de ölüsüne de önem verdi.  Çünkü insan.

İste bu sebeple, birlikte yaşama tecrübesini dünyaya gösteren en büyük medeniyet İslam medeniyetidir.

BİZ HİÇBİR İNSANA İNANCINDAN DOLAYI ZULMETMEYİZ

Erbaş sözlerini "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde, Ayasofya'ya sığınan papazlar, Hristiyanlar, acaba bizi asacak mı, yakacak mı diye beklerken Fatih Sultan Mehmet, 'Açın kapıları, herkes dinini yaşamakta hürdür.' diyor ve şaşırıyorlar. İste biz böyle bir ecdadın torunlarıyız." şeklinde tamamladı.

Başkan Erbaş'a programlarında Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ile Türkiye'nin Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sidney Başkonsolosu Melih Karalar, Sidney İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Bilal Aksoy, Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Nuh Arslantaş eşlik ediyor.

Diyanet Haber

'İSLAM MEDENİYETİ'NE NASIL ULAŞILIR?

'islam Medeniyeti'ne Nasıl Ulaşılır?

İSLAM KÜLTÜRÜ NEDİR?

İslam Kültürü Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.