Bediüzzaman Hazretleri'nin Esad Erbilî İle Görüşmesi

Ömer Faruk Karabucak Efendi ile vefat etmeden önce yapılan uzun söyleşiden Sami Efendi Hazretleri'nin Bediüzzaman Hazretleri ile olan hatıralarını ve Esad Erbilî Hazretleri'nin Bediüzzaman'a tavsiyelerini sizler için alıntılıyoruz.

Sami Efendi’mizle birlikte mahrem bir mecliste oturuyorduk. Abdülkadir isimli heyecanlı bir kardeşimiz vardı. O gün Sami Efendi’ye aklına ne geldiyse sormuştu. Efendim kıyamet ne zaman kopacak, Hitler yaşıyor mu gibi…

Sami Efendi Hazretleri de o gün müsamaha ile soruların hepsine tek tek cevaplar verdi. Sorulardan biri de şuydu: “Said-i Nursî’yi tanır mısınız?” Sami Efendi şunları anlatmıştı:

GENÇ BİR KİMSE GELECEK, ONU BENİM YANIMA AL

“Kelâmî dergahında bulunduğum sırada Pir Efendimiz çağırdı ve bana “Evladım Sami, başında külahı, üstünde kısa kollu bir abası, belinde kuşağı, kuşağın üzerinde cembiyesi, ayağında kısa konçlu çizmesi olan genç bir kimse gelecek, onu benim yanıma al” buyurdular. O şahıs gelince alıp Esad Efendi’nin yanına çıkardım.

GELEN GENÇ KİMDİ?

Gelen şahıs gittikten sonra dergahtakiler merak ile Esad Efendi’ye “Efendim bu zat kimdir?” diye sordular. O da “Bu genç Said-i Kürdi’dir. Allah kendisine Kuran-ı Kerim’in tefsir ilmini vehbî olarak vermiştir. İstanbul’da zahir ulema ile görüşüp münazaralar yaptıktan sonra bir de tarikat ehlini ziyaret edeyim düşüncesi ile Meclis-i Meşayih Reisi olduğumuz için bizi ziyarete gelmiştir” dedi.”

ESAD ERBİLÎ HAZRETLERİ, SAİD-İ NURSİ HAZRETLERİ'NE NE SÖYLEDİ?

Sami Efendi şöyle devam etti; “Said-i Nursi yeni hazırladığı bir eseri matbaaya vermeden Pir Efendi’mize sunma ve tashihini isteme düşüncesinde imiş. Dergaha yaklaşınca risaleyi unuttuğunu fark etmiş. Bunu Esad Efendi’mize söyledi. Efendimiz “Evladım tekrar getirmenize gerek yok. O eserin 152 ve 153. sayfasındaki şu ibareyi şu şekilde ifade ederseniz daha güzel olur buyurdular”

ESAD EFENDİ, SAİD-İ NURSÎ'YE KADİRİ ZİKRİ TÂLİM EDİYOR

Said-i Nursi bu hadise üzerine maneviyat ilmi demek ki farklı bir ilimdir diyor ve Esad Efendi’ye “Efendim bana Kadiri tarikatından zikir verir misiniz?” talebinde bulunuyor. Ders veya virt olarak değil de zikir olarak kendisine tavsiyede bulunuluyor.

Kaynak: Altınoluk Dergisi, Ekim 2015, 356. Sayı

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle