Batıl Ne Demek?

Bâtıl: Boş, beyhûde, yalan, çürük, doğru ve haklı olmayan. Hak’tan gayrı olan. Hükümsüz olan anlamlarına gelir.

BATIL KELİMESİNE ÖRNEK

Hikmet ehli de şöyle buyurmuştur:

“Bütün hayır ve iyilikleri bir araya toplayan şey, uzun uzun tefekkür etmektir. Sükût selâmettir, bâtıla dalmak ise üzüntü ve acı bir pişmanlıktır. Kim âhiretten gâfil kalıp nefsânî arzularına râm olursa kıyamet günü kendi kendine; «Yazıklar olsun sana!» diyecek ve yok olup gitmeyi şiddetle taleb edecektir.” (Beyhakî, Şuab, VII, 417/10812;

IV, 272/5070)

*****

Yeryüzündeki ilk dînin hak dîn olduğu, insanlığa binlerce peygamber gönderildiği, ancak insanların zaman zaman doğru yoldan ayrıldıkları göz önünde bulundurulursa, Zerdüştlük, Hinduizm, Budizm ve benzeri bâtıl dinlerde, son peygamberin müjdelenmesi gibi bâzı hakîkatlerin mevcut olmasına şaşmamak gerekir.

*****

İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın dînine “Hanîflik” denilmiştir. Hanîf kelimesi lügatte, eğriliği bırakıp doğruya giden, istikâmet üzere bulunan, başka dinlerden, bâtıl inançlardan kaçıp yalnız bir olan Allâh’a îmân eden “muvahhid” demektir.

*****

“Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı bâtıla uyanlar şüphe duyarlardı. Hayır, o (Kur’ân) kendilerine ilim verilenlerin sînelerinde (yer eden) apaçık âyetlerdir. Âyetlerimizi ancak zâlimler inkâr eder.” (el-Ankebut, 48-49)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle