Ay Nedir? | Ay’ın Yapısı ve Özellikleri

Ay nedir? Ay’ın yapısı nasıldır, özellikleri nelerdir? Ay’da hayat olmamasının nedenleri nelerdir? Ay’da hayat olması için neler yapılabilir? Ay hakkında ilginç bilgiler.

Ay sözlükte, “Dünya’nın uydusu olan gök cismi, kamer, mah, meh” anlamlarına gelir.

AY NEDİR?

Ay Dünya’nın uydusu ve ona en yakın gökcismidir. Hacmi Dünyanın 1/50’si kadardır.

Dünya’ya uzaklığı ortalama 384.000 km dir. (En yakın 356.000 km. En uzak 407.000 km) Dünya çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir.

AY’IN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ay’ın yapısı özellikleri ve Dünya’ya olan etkileri şunlardır

 1. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur.
 2. Ay, Dünya’ya en yakın gök cismidir.
 3. Ay’ın çapı Dünya’nın çapının 1/4’ü kadardır.
 4. Dünya içerisine 64 Ay sığabilir.
 5. Güneş, Dünya ve Ay’ın büyüklüklerini karşılaştırdığımızda, Güneş basketbol topu, Dünya nohut tanesi, Ay ise mercimek büyüklüğünde olurdu.
 6. Ay’ın şekli küreye benzer.
 7. Ay’ın atmosferi yok denecek kadar azdır. (Yok kabul ediliyor.)
 8. Ay’da hava basıncı yoktur.
 9. Ay’ın toprak yapısı, Dünya’nın toprak yapısından farklıdır.
 10. Ay’ın katmanları vardır, fakat Dünya’nın katmanlarından farklıdır.
 11. Ay’ın atmosferi olmadığı için yağış, rüzgar gibi hava olayları Ay’da görülmez.
 12. Atmosferin olmadığı için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır. (Gündüz 107 °C, gece -153 °C )
 13. Ay’ın yüzeyi ince bir toz tabakası bulunmaktadır.
 14. Ay’a giden astronotların Ay’da bıraktıkları ayak izleri  bozulmadan kalır.
 15. Ay’da su yoktur.
 16. Ay’ın yüzeyi pürüzsüz değildir. Ay’ın yüzeyinde dağlar, vadiler ve kayalıklar bulunmaktadır.
 17. Ay’ın yüzeyinde birçok krater bulunmaktadır. Ay’ın yüzeyine çarpan meteorlar kraterleri oluşmuştur.
 18. Dünya’ya ortalama uzaklığı 384.000 km’dir. (Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı değişmektedir.)
 19. Ay’ın kendi ekseni etrafında ve Dünya etrafından dönüş süreleri eşittir. (27 gün 8 saat) Bu nedenle Ay’ın hep aynı yüzünü görürüz.
 20. Ay’ın Dünya tarafından görünmeyen yüzeyine Karanlık yüz denir.
 21. Ay’ın aynı görünüşe (Aynı evreye) ulaşması 29,5 gün sürer.
 22. Ay ışık kaynağı değildir, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
 23. Ay’ın çekim kuvveti Dünya’dan azdır.
 24. Ay diğer gök cisimlerine göre küçük olmasına rağmen gökyüzünde büyük görünür. Bunun nedeni Ay’ın Dünya’ya yakın olmasıdır.
 25. Ay’ın karanlık görülen yerlerine Ay Denizi, Ay’ın aydınlık görülen kısımlarına ise Ay Dağı denir.
 26. Ay yüzeyinde bulunan taş ve tozların oluşturduğu gevşek tabakaya regolit denir.
 27. Ay’a ilk kez ayak basan astronot Neil Armstrong’dur.

AY’DA HAYAT OLMAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

 1. Ay’da atmosfer (hava, oksijen) yoktur.
 2. Ay’da su yoktur.
 3. Ay’ın gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazladır.
 4. Ay’ın yer çekimi çok azdır. Atmosfer oluşamaz.
 5. Güneşten gelen zararlı ışınların Ay yüzeyine ulaşması canlılara zarar verir.
 6. Uzaydan gelen meteorların olması.
 7. Besin bulunmaması.

AYDA HAYAT OLMASI İÇİN NELER YAPILABİLİR?

 1. Canlıların yaşayabileceği fanuslar yapılabilir.
 2. Yer altına yaşam alanları kurulabilir.
 3. Gece ve gündüz arasındaki zaman çok olmasından dolayı, canlıların yaşaması için gerekli enerji depo edilmelidir.
 4. Ay şartlarına uyum sağlayabilecek canlıların araştırılarak bulunması ve genetik olarak zor şartlara uygun hale getirilmesi gerekir.

İslam ve İhsan

COĞRAFYA NEDİR, NEYİ İNCELER?

Coğrafya Nedir, Neyi İnceler?

RÜZGAR NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Rüzgar Nedir, Nasıl Oluşur?

DAĞ NEDİR? DAĞLAR NASIL OLUŞUR?

Dağ Nedir? Dağlar Nasıl Oluşur?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.