Arnavutlar ve Boşnaklar Nasıl Müslüman Oldu?

İslamiyet Balkanlarda nasıl yayıldı? Arnavutlar ve Boşnakların Müslüman olma sebebi.

Mevlânâ Hazretleri buyurur:

“Hâl ile öğüt veren, kāl ile (sözle) öğüt verenden hayırlıdır.”

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- İslâm’ı tebliğe başladığı andan itibâren, ilâhî emir ve nehiylere en çok kendisi riâyet ederek, hakkın ve hayrın canlı bir numûnesi, İslâm şahsiyet ve karakterinin müşahhas bir misâli olmuştur. Yani söylediklerini evvelâ kendisi tatbik ederek insanlığa fiilî bir kıstas ve emsalsiz bir örnek şahsiyet olmuştur.

Dolayısıyla, insanlara hakkı, hayrı ve iyiliği tavsiye edip onları bâtıldan, şerden ve kötülüklerden sakındırma durumunda bulunanların; evvelâ kendilerinin dosdoğru bir istikâmet üzere olmaları elzemdir. Zira boş bardakla ikram olmaz.

ARNAVUTLAR VE BOŞNAKLARIN MÜSLÜMAN OLMA SEBEBİ

Ecdâdımız Osmanlı, fethettiği yerlere dâimâ Anadolu’nun temiz halkını götürmüştür ki, gayr-i müslim tebaa, onların hâl ve davranışlarında İslâm ahlâkının güzelliklerini bizzat müşâhede edebilsinler.

Hakîkaten 1. Murat Han Kosova’yı fethettikten sonra, onun ardından gelenler, Anadolu’nun fazîletli insanlarını oraya yerleştirmişlerdir. Onların nezih yaşayışlarına hayran olan Arnavutların yüzde doksanı Müslüman olmuştur.

Yine Fâtih Sultan Mehmed Han da İstanbul’un fethinden sonra Bosna’yı fethetmiş, o bölgeye gönül ehli, temiz Anadolu halkını iskân etmiş ve Boşnakların tamamı, hiçbir zorlama olmadan, tamamen İslâm’ın güzelliğini yaşayışlarında sergileyen bu insanlara meftûn olarak hidâyetle şereflenmişlerdir.

İSLAM’I EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞAMANIN ÖNEMİ

Velhâsıl; tebliğ, irşad, emr-i bi’l-mârûf, nehy-i ani’l-münker hizmetlerinin, hem kāl hem de hâl ile yapılması zarurîdir.

Şu bir hakîkattir ki yaşayışında İslâm şahsiyet ve karakterinin canlı misalleri müşâ­hede edilen örnek bir mü’minin küçücük bir nasihati bile, tesir bakımından en muhteşem sözlerden daha güçlüdür. Bunun aksine, söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan bir kimse, en belâgatli ifadeleri bile kullansa, gönüllerde müsbet tesirler bırakabilmesi mümkün değildir.

Nitekim Ziyâ Paşa der ki:

“Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz!”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Mevlana, Erkam Yayınları

 

FATİH SULTAN MEHMET’İN BOSNA HERSEK AHİTNAMESİ

Fatih Sultan Mehmet’in Bosna Hersek Ahitnamesi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Sırplar'ın Müslüman olmamasının sebepleri?

    bende birkaç kelam yazayım..benim duyduğum şöyle boşnak milleti çok eski zamanlardan incilin orjinal bir nüshasına göre amel eden temiz kalmış insan topluluklarından biriydi avrupada..bu incilde son peygamber olarak efendimiz (s.a.v) min geleceğinden haberleri vardı ..efendimiz (s.a.v) tebliğ vazifesine başlayıp islam devleti kurulduktan sonra boşnak halkının bundan haberi olur ve durumu yerinde görmek için bir heyet yola çıkar ..bu heyetin çok uzun zaman sonra hz.ebubekir veya hz.ömer efendilerimizin halifelik zamanında bu kişilerin mekke ye vardıkları ve islamı bu şekilde öğrendiklerini şuanda hayatta olmayan çok değerli bir hoca efendiden işitmişliğim vardır ..ötesini en iyi allah bilir ..

Yorum Ekle