hutbe   (1389 içerik bulundu)

8 Eylül 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 8 Eylül 2023 tarihli ve "İlim Yolu, Cennet Yoludur" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebilirsiniz.

1 Eylül 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 1 Eylül 2023 tarihli ve "Sakın İncitme Bir Canı" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebilrisiniz.

Sultan Alparslan’ın Malazgirt’teki Hutbesi

Bizanslılarla savaşın kaçınılmaz olduğunun anlaşılması üzerine savaş hazırlıklarına başlayan Sultan Alparslan’a Bağdat’taki Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah’tan

25 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 25 Ağustos 2023 tarihli ve "Allah’ın Yardımı Aziz Milletimizle Beraberdir" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD o

18 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 18 Ağustos 2023 tarihli ve "Ahiret: Ebedi Yurdumuz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebilirsiniz.

11 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 11 Ağustos 2023 tarihli ve "Sıla-i Rahim: Rahmet ve Bereket Vesilemiz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olara

4 Ağustos 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 4 Ağustos 2023 tarihli ve "Cuma: Haftalık Bayram Günümüz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebili

28 Temmuz 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 28 Temmuz 2023 tarihli ve "Muharrem Ayının Önemi ve Ehl-İ Beyt-İ Mustafa" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD ol

21 Temmuz 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 21 Temmuz 2023 tarihli ve "Hicret: İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Kutsalların Korunması"nda Cuma Hutbesi Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, bu hafta cuma hutbelerinde İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının kınanması ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere Fil

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.