hutbe   (1379 içerik bulundu)

İmamın Hutbe Okuduğu Yere Ne Denir?

İmamın cuma ve bayram hutbelerini okuduğu yere ne nedir? Hutbe okunan yer ile ilgili bilgiler...

Peygamber Efendimiz Nasıl Hutbe Verirdi?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) nasıl hutbe verirdi? Hutbeye çıktığında sahabeye nasıl hitap ederdi? Dr. Murat Kaya anlatıyor.

Hutbenin Sünnetleri Nelerdir?

Cuma hutbesinin sünnetleri nelerdir? Diyanet cevapladı.

Cuma Hutbesinin Sahih Olmasının Şartları

Cuma hutbesi nasıl sahih olur? Cuma hutbesinin sahih olmasının şartları nelerdir? Diyanet cevapladı.

29 Aralık 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 29 Aralık 2023 tarihli ve "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak ind

22 Aralık 2023 - Cuma Hutbesi PDF ve WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 22 Aralık 2023 tarihli ve "Müminlerin Ebedi Yurdu: Cennet" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebili

15 Aralık 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Aralık 2023 tarihli ve "Adalet: Her Hak Sahibine Hakkını Vermek!" konulu cuma hutbesi yayınlandı.

8 Aralık 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 8 Aralık 2023 tarihli ve "Biz, Tek Bir Ümmetiz" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indirebilrsiniz.

İslam Tarihinde İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe

İslam tarihinde ilk cuma namazı ne zaman ve nerede kılındı? İlk cuma hutbesi ne zaman okundu? İlk cuma namazını kim kıldırdı? İlk cuma hutbesinin konusu ne oldu

24 Kasım 2023 - Cuma Hutbesi PDF WORD İndir

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve "İslam, Şefkat ve Merhameti Emreder" konulu cuma hutbesini PDF ve WORD olarak indireb

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.