Antibiyotik Yerine Propolis

Arıların ürettiği propolis bağışıklığı destekliyor, antibiyotiğe gereksinimi azaltıyor.

Arıların bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri bir arı ürünü olan propolis, kovanı mikroplara ve dış etkenlere karşı koruyor. Propolisin vücudun savunma elemanlarını uyarıcı özelliğiyle koruyucu etkisi de biliniyor.

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, ‘tarih boyunca propolisin, insan sağlığında çeşitli amaçlarla kullanıldığını, savaş yaraları veya günlük yaraların enfeksiyondan korunması ve tedavisi için propolisten faydalanıldığını dile getirdi.

PROPOLİS NEYE İYİ GELİR?

Hipokrat’ın yara tedavisi ve ülserlerde, Plinus’un yangı giderici, ağrı kesici, yara iyileştirici, İnkaların ise ateş düşürücü olarak propolis kullandığının kayıtlı olduğunu anlatan Yeşilada, şöyle devam etti:

“Özellikle son 10 yıldır bilim dünyasının büyük ilgi gösterdiği propolisin mikropları öldürücü, vücudun savunma elemanlarını uyarıcı özelliği ile soğuk algınlığından tutun kanserlere kadar geniş bir biyolojik etki yelpazesinde çocuk, yetişkin ve ileri yaşlarda koruyucu etkisi bilinmektedir. Propolisin bakteri, mantar, virüs gibi farklı mikroorganizmalar üzerinde etkileri kanıtlanmıştır. Ağız ve boğaz enfeksiyonları, yaralar ve mide ülseri gibi mikroorganizma kaynaklı hastalıklar üzerindeki propolisin olumlu etkileri de bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Bu özelliğine bağlı olarak antibiyotikle birlikte kullanıldığında tedaviye yardımcı olabilmekte ya da enfeksiyon riskini azaltarak antibiyotiğe gereksinimi minimalize edebilmektedir.”

PROPOLİS İÇERİĞİ

Yeşilada, propolisin zengin içeriğiyle nar, çilek, böğürtlen, üzüm gibi antioksidan içeriği yüksek olarak bilinen meyvelerden çok daha fazla antioksidatif etkiye sahip olduğunu belirterek, “Propolis antioksidan özelliği ile hücrenin yapısal değişimini önleyerek tümör oluşumunun engellenmesine yardımcı olabilmektedir. Kalp damar sistemi ve göz sağlığı üzerindeki etkileri de bu özelliğine bağlanmaktadır. Propolis, antimikrobiyal ve antioksidatif özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini desteklemektedir.” dedi.

“4 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR TARAFINDAN ALINMALI VE SU İLE SEYRELTİLMELİ”

Propolisin kovandan alındığı haliyle tüketilemeyeceğinin altını çizen Yeşilada, kullanıma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kovandan alındığında içeriğinde balmumu ve farklı kirlilikler bulunabilir. Bu bakımdan ekstraksiyon işlemi yapılarak yapısındaki etken maddelerin alınması gerekir. Ekstraksiyon işlemi sırasında farklı çözücüler (etil alkol, su, propilen glikol gibi) ve teknikler kullanılır. Etil alkol veya alkol türevi olan propilen glikol gibi çözücülerin kullanılması durumunda, günlük kullanım miktarlarına dikkat etmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından propilen glikolün günlük kullanım miktarı kilo başına 25 miligram ile sınırlandırılmıştır. Ancak farklı bilimsel araştırmalar bu gibi çözücülerin özellikle çocuklarda kullanılmasının sakıncalı olduğunu ortaya koymuştur. Özel teknolojiyle saf propolisin su içinde çözündürülmesiyle elde edilen ürünler ise hem yetişkinler hem de çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Propolisin, bu gıdaya karşı alerjisi bulunan, düşük tansiyon sorunu olan, organ transplantasyonu geçirmiş, propolis intoleransı veya kan pıhtılaşma sorunu bulunan, insanlar gibi istisnai durum dışında neredeyse herkes tarafından kullanılabildiğini belirten Yeşilada, bu kişilerin tıp hekimlerinden, aile hekimlerinden doz ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi istemesi gerektiğine dikkati çekti.

Çocukların, soğuk algınlığı, grip, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi birçok durumda ihtiyaç duyduğu propolisi kullanabildiğine değinen Yeşilada, “İdeal olarak 4 yaşından büyük çocuklar tarafından alınmalı ve su ile seyreltilmelidir. Aynısı yaşlılar, hamile kadınlar, kronik hastalar ve kanser hastaları için de geçerlidir.” dedi.

“TEK KULLANIMLIK AMBALAJLI ÜRÜNLER ETKEN MADDELERİ İYİ KORUR”

Yeşilada, gerçek propolisin tespit edilmesine ilişkin olarak da şunları söyledi:

“Tıpkı balda olduğu gibi tüketicinin propolisin sahtesini ayırt etmesi maalesef mümkün değil. Ayrıca propolis sahte olmasa bile seyreltilerek veya kötü bir şekilde ekstrakte edilerek veya etikette propolis oranını yüksek belirtmek suretiyle hilesi yapılabilen bir ürün. Bu nedenle analiz edilmiş, etken maddesi yüksek, kalıntı içermeyen, güvenilir markaların su bazlı ürünleri tercih edilmeli. Ayrıca tek kullanımlık ürünleri tercih edebilirsiniz. Tek kullanımlık ambalajlı ürünler, hem hijyenik hem de hava ve ışık ile temas etmediğinden etken maddeleri iyi korunmaktadır. Çocuk ve yetişkinlere özel olarak dozları ayarlandığı için damla saymanız gerekmez ve doğru miktarda kullanabilirsiniz.”

Kaynak: AA

 

PROPOLİS NEDİR? PRPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

Propolis Nedir? Prpolisin Faydaları Nelerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.