ALLAH'A NE YAKLAŞTIRIR? ALLAH'TAN NE UZAKLAŞTIRIR?

Allah'a (c.c.) ne yaklaştırır? Allah'tan ne uzaklaştırır? İşte Allah'a (cc) yaklaştıran ve uzaklaştıran ameller...

İslâm’da; «Def‘-i mefâsid, celb-i menâfîden evlâdır.» prensibi vardır. Pırıl pırıl, billûr bir bardağa tertemiz sular, berrak ve leziz şerbetler doldurulur ve öyle ikrâm edilirse; o kristal bardağın şeffaflığı, o ikrâmın güzelliğini temâşâ ettirir. Bu çok güzel ve yerinde bir ikrâm olur.  Ancak kirli bir bardağa, zemzem dahî konulsa bütün güzelliğini kaybeder. İkram değil hakaret olur. Aynı şekilde kalpler de eğer kirli ise onunla ne Cenâb-ı Hakk’a kulluk takdim edilebilir, ne de mahlûkāta ahlâkî güzellikler ikrâm edilebilir. Çünkü hepsi, kalbin; kibir, haset, riyâ gibi mânevî kirleriyle mülevves hâle gelir.

Mâlûm; Yaranın üzerine cerahati temizlenmeden merhem sürülse hiçbir faydası olmaz. Çünkü şifâ, ancak temizlenmiş yaraya sürülen merhem ile mümkündür. Bu hakikati ifade için Cenâb-ı Hak; kıyâmet günü tek geçer akçenin kalb-i selîm olduğunu îlân etmiştir. Kelime-i tevhidde de önce «lâ ilâhe» telkini vardır, yani başta kalpten mâsivâ / Allah’tan uzaklaştıran her şey temizlenecek. Ondan sonra «illâllah» tecellî edecek.

ALLAH'TAN NE UZAKLAŞTIRIR?

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz ahlâkî terbiyesiyle kulu cennete vâsıl edip cehennemden uzaklaştıracak amelleri bildirdi. Gönülleri;

 • Enâniyet
 • Haksızlık
 • Zulüm
 • Kin
 • İntikam
 • Hırs
 • Tamah
 • Fitne
 • Gurur
 • Kibir
 • Yalan
 • Gıybet
 • Tecessüs
 • Merhamet

ve şefkat yoksulluğu vs… gibi kötü vasıflardan temizledi.

ALLAH'A NE YAKLAŞTIRIR?

Kalpleri;

 • İlâhî muhabbet
 • Merhamet
 • Hizmet
 • Tevâzu
 • Cömertlik
 • Hamiyet
 • Hakşinaslık
 • Adâlet
 • Kanaat
 • es-Sâdık ve el-Emîn
 • olabilmek
 • Hüsn-i zan
 • İhsan
 • İkram
 • Saygı
 • İnsaf
 • Affedicilik
 • İhlâs
 • Vakar
 • Sabır
 • Edep
 • Hayâ gibi vasıflarla süsledi.

Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2018 Ay: Mart Sayı: 157

ALLAH TEALA'YA ULAŞMANIN YOLLARI

ALLAH'A NASIL YAKLAŞMALIYIZ?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle