ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİTAPLIĞI BURADA!

Bosna Hersek devlet başkanı, özgürlük savaşçısı, düşünür bir lider, hayatını İslam davasına adayan Bilge Kral ve daha birçok güzel sıfatı kendisinde bulunduran güzel bir insan Aliya İzzetbegoviç. Dünyada Müslümanların son dönemde neler yaşadığını ve halen neler yaşamaya icbar edildiğini anlamak açısından önemli bir isim. 

Devlet adamı kimliği ile düşünce birikimini yazdığı eserlerle gelecek kuşaklara aktaran Aliya İzzetbegoviç’in Klasik Yayınları’ndan çıkan üç kitabı bulunuyor: Tarihe Tanıklığım, Konuşmalar, Özgürlüğe Kaçışım. Şimdi bunlara yakın zamanda çıkacak olan ve Aliya İzzetbegoviç’in en önemli eseri kabul edilen “Doğu Ve Batı Arasında İslâm” kitabı da eklenecek.

Şimdi kısaca Aliya İzzetbegoviç’in kaleme almış olduğu kitapları tanıyalım.

BEGOVİÇ’İN ANILARI ‘TARİHE TANIKLIĞIM’

image001Aliya İzzetbegoviç faktörü olmadan Bosna’nın bağımsızlık mücadelesi anlaşılamaz. Aliya’yı herhangi bir özgürlük savaşçısından ayıran özellik, liderliğinin çok yönlü yansımalarında aranmalıdır. Onun hayatı, toplumunun değerlerine sahip çıkan, bu değerlerin entelektüel ve siyasi olarak yeniden diriltilmesine adanmış bir ömürden ibarettir.

Aliya; Bosnalı Müslümanların, asimile edilerek kimliklerinin silinmesine yönelik sistematik uygulamalara karşı bir aydın olarak direnmiş, yıllarca hapis yatmıştır.

Bir özgürlük savaşçısı ve devlet adamı olarak bağımsızlık mücadelesine öncülük etmiş, bağımsız Bosna’nın yeniden kurulmasında belirleyici olmuştur. Düşünür, özgürlük savaşçısı, devlet adamı olarak Aliya İzzetbegoviç yeni bir lider tipinin öncüsüdür. Bilge kral Aliya İzzetbegoviç’in anılarını okumak, imkansızlıklar içinde büyük umutlar besleyen, adaletsizliğe karşı ahlâkın zaferine inanan bir ulusun tarihine tanıklık etmektir.

Tarihe Tanıklığım, Aliya İzzetbegoviç, Tercüme: Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz, 624 sayfa, 9. Baskı, 28,00 TL

BİR LİDER DÜŞÜNÜRÜN KONUŞMALARI

image003Aliya, insanın evrensel sorunları üzerine düşünen Müslüman bir mütefekkir, baskılara boyun eğmeyen bir özgürlük savaşçısı, halkının bağımsızlık savaşına öncülük eden bir lider, askeri ve diplomatik alandaki başarılarıyla devlet kurmuş bir önderdir.

Bu kitap, Aliya’nın çok farklı ortamlarda yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Konuşmalar bir lider ve düşünür olarak Aliya’nın anlaşılmasına önemli bir katkı yapmakla kalmıyor, yirminci yüzyılın sonunda yaşanan insanlık trajedisinin ve bunun sorumlusu olan bir ‘dünya sistemi’nin doğru okunmasına da hizmet ediyor.

Konuşmalar’ı okurken bir düşünür, bir lider ve daha da önemlisi bir insan olarak Aliya’ya dokunduğunuzu hissedeceksiniz.

Konuşmalar, Aliya İzzetbegoviç, Tercüme: Fatmanur Altun, Rıfat Ahmetoğlu, 272 sayfa, 17. Baskı, 15,00 TL

BİLGE KRALIN ÖZGÜRLÜĞE KAÇIŞI

Bosna’nın özgürlük mücadelesiyle özdeşleşen Aliya İzzetbegoviç, siyasi bir figür olmanın yanında aynı zamanda çok önemli bir düşünürdür de. Onun eylemci kişiliğinin yanı sıra kendisini ele veren bilge kişiliği, öncülük ettiği özgürlük mücadelesinin karakterini belirlemiştir.

Özgürlüğe Kaçışım, Aliya İzzetbegoviç’in bilge kişiliğinin billurlaştırdığı düşünce yoğunluklu metinlerden oluşuyor. Kısa fakat yoğun ve çarpıcı notların fikrî derinliği, onun tarih kurucu kişiliğinin entelektüel boyutu hakkında zengin ipuçları sunuyor.

image005Aliya’nın Müslüman Boşnak toplumunun ait olduğu medeniyetin yeniden diriltilmesi uğruna verdiği mücadele dolayısıyla yaşamak zorunda bırakıldığı uzun hapis yıllarında kaleme aldığı felsefî notlardan oluşan Özgürlüğe Kaçışım, aynı zamanda çağdaş İslâm düşüncesinin en parlak ürünlerinden birisi olarak karşımızda duruyor.

Bu metinler Bilge Kral’ın ‘hayat’, ‘varlık’, ‘din’, ‘ölümsüzlük’, ‘özgürlük’ gibi insanoğlunun en temel varoluşsal sorunlarına ilişkin felsefi çözümlemelerini içeriyor. Kitabı önemli kılan bir başka husus; Aliya İzzetbegoviç’in, en önemli eserlerinden birisi olan Doğu ve Batı Arasında İslâm isimli çalışmasında geliştirdiği düşüncelerini gözden geçirdiği yeni bir bölümün bu esere dahil edilmiş olmasıdır.

Aliya İzzetbegoviç, bu eserinde Müslüman kimliği ile evrensel ölçekte fikir geliştiren bir filozof olarak düşünce iklimimizi zenginleştiriyor, bizi düşünmeye ama daha çok düşünmeye davet ediyor.

Özgürlüğe Kaçışım Zindandan Notlar, Aliya İzzetbegoviç, Tercüme: Tuncay Başoğlu, 416 sayfa, 15. Baskı, 22,00 TL

Klasik Yayınları yakında Aliya İzzetbegoviç’in en önemli eseri kabul edilen DOĞU ve BATI ARASINDA İSLÂM kitabını yayın programına aldığını ve yayınlayacağını duyurdu.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle