ALEMİ ERVAH NE DEMEK? ERVAHI ALEM NEDİR?

Alem-i ervâh: Ruhlar âlemi, ruhların yaratıldığı âlem anlamlarına gelir.

ALEMİ ERVAH NE DEMEKTİR?

Cenâb-ı Hak, beşer hayatı için beş safha takdir buyurmuştur. Bunların birincisi âlem-i ervâh, ikincisi ana rahmi, üçüncüsü dünya hayatı, dördüncüsü berzah ve kabir âlemi, beşincisi ise âhiret ve onun neticesi olan Cennet veya Cehennem’deki ebedî hayattır.

*****

Gerçekten rûhlar, âlem-i ervâhta Cenâb-ı Hakk’ın muhabbet ve vuslat iksîrinden dem alarak mest olmuş, kendilerinden geçmişlerdi. Şevk makamında daima zevk hâlinde idiler. Sonra murâd-ı ilâhî ve hikmet-i Rabbânî ile o yüksek makam ve mevkilerden bu dünyâ âlemine gönderildiler.

*****

Dünyâda atılan her adım, kulu varacağı menzile biraz daha yaklaştırır. Her nefes aldıkça da dünyâdan gitme zamanı yaklaşır. Diğer cihetten de rûhların aslî vatanı, âlem-i ervâhtır. Her nefes aldıkça rûh da aslına yaklaşır. Havuzdaki suyun buharlaşıp kaybolması gibi, sessiz sedâsız alınıp verilen nefeslerle ömür de zamanını tamamlar.

 

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle