Ailesi Hristiyan Kendisi Müslüman Bir İmam

Namibya’da ailesi Hristiyan olan Başkent Windhoeh İslam Merkezinin İmamı Mohammed Negumbo, 21 yaşında Müslüman bir aileyle tanışmasıyla İslamı seçtiğini söyledi. Negumba, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş sürecini anlattı.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya’nın en büyük ikinci şehri olan Osakati’de 1942 yılında doğan ve 21 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşayan Negumba şehre gelen Müslüman bir aile vesilesiyle İslam'la yollarının kesiştiğini ifade etti.

Negumbo, Hristiyan olduğu yıllarda birtakım sorgulamalara girdiğini anlatarak "Kiliseye gittiğimde orada bulunan cansız heykellerin önünde dua etmek beni sürekli düşündürüyor ve sorgulamama neden oluyordu. Daha sonra 21 yaşıma geldiğimde mahallemize Nijeryalı Müslüman bir aile geldi o dönemlerde Namibya’da Müslümanların nüfusu çok azdı ondan dolayı ibadet şekilleri ve insanlara davranışları bana farklı gelmişti." ifadelerini kullandı.

Müslüman aile ile iletişiminin zamanla artığını ifade eden Negumbo, Nijeryalı ailenin kendisine 'tek Allah var ve ona her yerde dua edebilirsin, kilisedeki heykellerin önüne gitmene gerek yok' demeleri üzerine İslam'a olan ilgisinin daha arttığını dile getirdi.

Negumbo, Namibya’da Müslüman nüfusunun yok denecek kadar az olduğu yıllarda İslam'la tanıştığının altını çizerek ilk yıllarda ailesi ya da yakın çevresinden tepki almadığını ancak Müslüman olduktan sonra davranışlara daha fazla dikkat ettiğini vurguladı.

Nijeryalı bu aileden ibadet etmeyi ve İslam'ın temel kavramlarını öğrendiğin ifade eden Negumbo birkaç yıl sonra İslam'ı daha iyi öğrenmek için Medine'ye giderek eğitim aldığını ardından Namibya’ya dönerek Windhoek İslam Merkezinde imam olduğunu dile getirdi.

Çift eşli babasından 24 kardeşi olan Negumbo, 2 kardeşinin de Müslüman olduğunu ve anne ve babasının da birgün İslamiyeti seçeceğine inandığını söyledi.

1990'A KADAR MÜSLÜMAN OLMAK YASAKTI

Namibya’nın, 1990 yılına kadar Almanya’nın sömürgesi olduğunu hatırlatan Negumbo ülkede İslamiyetin 1990 yılına kadar yasak olduğunu ve Müslümanların da suçlu gibi görüldüğünü dile getirdi.

Negumbo, ülkedeki ilk mescidin de bağımsızlık sonrası yapıldığına dikkati çekerek bağımsızlığa kadar Müslümanların üzerinde ciddi bir baskı olduğunu kaydetti.

Bağımsızlık sonrası Müslüman sayısında artış olduğunun altını çizen Negumbo bugün ülkede yaklaşık 3 bin kadar Müslüman yaşadığını ifade etti.

Negumbo, Namibya’da faaliyet gösteren Türk İşbirliği Kalkındırma Ajansı (TİKA) ile buradaki Müslüman ailelere ve Namibyalılara yönelik ortak projeler yaptıklarını belirterek TİKA'nın Windhoek İslam Merkezi Camisi'nin gasilhanesini inşa ettiğini ve iş birliği içinde birçok proje yürüttüklerini kaydetti.

Geçen yıl bu Diyanet'in yardımları ile ülkedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya ve kurban eti dağıttıklarını aktaran Negumbo “Zamanla Türkiye’yi daha iyi tanıyoruz onlar da bizi daha iyi tanıyor ve birbirimize olan yakınlaşma artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TİKA ile daha fazla proje yapacağız.” dedi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.