2024 Dini Günler

2024 yılı dini gün ve geceler ne zaman? Diyanet işleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2024 dini günler takvimini (Hicri takvim 1445/46) okurlarımız için derledik. İşte 2024’deki dini günler (mübarek gün ve geceler)...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2024 yılı dini günler takvimi...

2024 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2024 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2024 Üç Aylar; 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 Regaip Kandili ne zaman?

2024 Regaip Kandili; 11 Ocak 2024 Perşembe günü idrak edilecek.

2024 Miraç Kandili ne zaman?

2024 Miraç Kandili; 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

2024 Berat Kandili ne zaman?

2024 Berat Kandili; 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

2024 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2024 Ramazan başlangıcı; 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2024 Kadir Gecesi ne zaman?

2024 Kadir Gecesi; 5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek.

2024 Ramazan Bayramı ne zaman?

2024 Ramazan Bayramı, 10-11-12 Nisan 2024 günlerinde kutlanacak.

  • Ramazan Bayramı’nın 1. günü: 10 Nisan 2024 Çarşamba günü,
  • Ramazan Bayramı’nın 2. günü: 11 Nisan 2024 Perşembe günü,
  • Ramazan Bayramı’nın 3. günü: 12 Nisan 2024 Cuma günü kutlanacak.

2024 Kurban Arefesi / Arefe günü ne zaman?

2024 Kurban arefesi; 15 Haziran 2024 Cumartesi gününe denk geldi.

2024 Kurban Bayramı ne zaman?

2024 Kurban Bayramı; 16, 17, 18 ve 19 Haziran 2024 günlerinde kutlanacak.

  • Kurban Bayramı’nın 1. günü: 16 Haziran 2024 Pazar günü,
  • Kurban Bayramı’nın 2. günü: 17 Haziran 2024 Pazartesi günü,
  • Kurban Bayramı’nın 3. günü: 18 Haziran 2024 Salı günü,
  • Kurban Bayramı’nın 4. günü: 19 Temmuz 2024 Çarşamba günü kutlanacak.

2024 Hicri Yılbaşı / 2024 Muharrem ayı ne zaman?

2024 Hicri yılbaşı; 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek.

2024 Aşure Günü ne zaman?

2024 Aşure günü; 16 Temmuz 2024 Salı günü idrak edilecek.

2024 Mevlid Kandili ne zaman?

2024 Mevlid Kandili; 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek.

DİYANET 2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Hicri 1445/46 Dini Günler Takvimi

İslam ve İhsan

GÜN VE AY İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞTİR?

Gün ve Ay İsimleri Nereden Gelmiştir?

ÜÇ AYLAR’IN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar’ın Fazileti ve Önemi Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.