15 Temmuz'u Unutma! Unutturma!

15 Temmuz için hazıladığımız özel videoyu istifadenize sunuyoruz...

Tarih boyunca yaşanan büyük zaferler, her ne kadar maddî üstünlüklerle kazanılır gibi görünse de, aslında sabır, sebat ve istikâmet üzere bulunan îmanlı gönüllere Cenâb-ı Hakk’ın bir ihsân-ı ilâhîsidir.

Şâyet bir muhârebede; sırf maddî güce dayanan, ruh dünyası bomboş, şuursuz kalabalıklar ölüyorsa, ardından büyük bir yıkım ve hezimet geliyor. Fakat Çanakkale ve İstiklâl Harbi’nde olduğu gibi, gönlü îman dolu gerçek şehidler veriliyorsa, -Allâh’ın lûtfuyla- büyük zaferler nasîb oluyor.

Nitekim geçen sene yaşadığımız 15 Temmuz hâdiseleri de bunun canlı bir şâhididir. Aziz milletimizin; şanlı tarihinde olduğu gibi, o gün de canı pahasına dînine, îmânına, namusuna, vatanına, bayrağına, tarihine, şerefine, haysiyetine, irâdesine ve istiklâline sahip çıkmış olması, Cenâb-ı Hakk’ın nusret ve inâyetiyle hem büyük bir bâdireden kurtuluşa vesîle olmuş, hem de milletimizin istikbâline dair ümitleri kuvvetlendirmiştir.

Lûtfettiği bu büyük nîmeti için Cenâb-ı Hakk’a hamd eder, şükrederiz. Rabbimiz, şehidlerimize rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, gazilerimize sıhhat ve âfiyet ihsan eylesin. Ümmetin mazlumlarına ümit ışığı olan aziz milletimize; ilâhî rahmetini, merhametini, nusret ve inâyetini dâim kılsın.

Âmîn!..

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE HİKAYELERİ

15 Temmuz Şehitleri ve Hikayeleri

15 TEMMUZ 2016’DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016’da Ne Oldu?

15 TEMMUZ BİZE NE ANLATIYOR?

15 Temmuz Bize Ne Anlatıyor?

15 TEMMUZ HANIMLARI

15 Temmuz Hanımları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle