TESİRİ ÖMÜR BOYU SÜREN DUALAR

0

Peygamberimiz, bir kimseye dua ettiğinde tesiri ömür boyu sürerdi.

Peygamber Efendimiz bir kişiye dua ettiğinde bunun tesiri onun üzerinde ömür boyu müşâhede edilirdi. Hz. Ebû Hüreyre’ye (r.a.) işittiği hiçbir bilgiyi unutmaması; Hz. Enes bin Mâlik’e (r.a.) ömrünün, malının, evlatlarının bereketli olması; Hz. Beşîr bin Akrabe’ye (r.a.) berekete nâil olması; Hz. Ebu’l-Yeser’e (r.a.) ömrünün uzun olup ümmet-i Muhammed’in kendisinden istifade etmesi için yaptığı dualar… bunlardan birkaçıdır. Şu iki hâdiseyi buna örnek olarak vermekle iktifâ edelim:

Abdullah bin Hişâm (r.a.) Peygamber Efendimiz’e (altı yaşındayken) yetişmiş idi. Annesi Zeyneb bint-i Humeyd onu (Mekke fethinde) Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’e götürüp:

“–Yâ Resûlallah! Oğlumdan Müslüman olduğuna dâir bey’at al!” dedi. Rasûlullah (s.a.v):

“–O daha küçük!” buyurdu ve başını sıvazlayarak Abdullah’a dua etti.

DUANIN BEREKETİ

Abdullah bin Hişâm (r.a.) ileriki yaşlarında çarşıya çıkar, gıda maddeleri satın alırdı. İbn-i Ömer ile İbn-i Zübeyr (r.a.) onu çarşıda görünce hemen yanına varıp:

“–Bizi de bu mala ortak et! Zira Peygamber Efendimiz senin için bereket duasında bulundu” derlerdi. Abdullah da on­ları ortak ederdi. Bazı zaman olurdu ki, tam bir deve yükü kâr elde eder ve onu evine gönderirdi. (Buhârî, Şirket, 13)

Cuayd bin Abdurrahmân şöyle anlatır:

“Ben Sâib bin Yezîd’i doksan dört yaşında iken gördüm, gâyet sağlam ve dengeli bir bünyeye sahipti. Bana şöyle dedi:

«−Pekiyi biliyorum ki, şu ya­şımda kulağımın, gözümün çok sağlam olması, ancak Efendimiz’in duası bereketi iledir. Çocukluğumda teyzem beni Allah Rasûlü’nün huzûruna götürdü ve:

“−Yâ Resûlallah, kızkardeşimin oğlu rahatsızdır, onun için Allah’a dua ediverseniz!” dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v) başımı sıvazladı ve her hususta bereket görmem için bana dua ettiler…».” (Bkz. Buhârî, Menâkıb, 21-22)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

PEYGAMBERİMİZİN SIK SIK OKUDUĞU DUALAR

RIZKIN ARTMASI VE BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUÂLAR

Paylaş.

Yorumlar