teveccüh

TEFEKKÜR
0

HİMMET Mİ GAYRET Mİ?

Tasavvufî bir terim olarak himmet, maddî-manevî bütün alâkalardan sıyrılarak, dünyevî zevkleri, manevî hazları ve Cennete…