OSMANLI’YI DÜNYANIN EFENDİSİ YAPAN SIR

0

Osmanlı’yı dünyanın efendisi yapan sır nedir?

Ecdâdın Kur’ân’a ihtiram tezâhürleri, sadece bunlardan ibaret değildir. Şu kadar ki, onları dün­yanın efendisi yapan asıl müessir, Kur’ân’a samimî birer hâdim olmalarına bağlıdır.

Baştan beri ifâde ettiğimiz gibi bu hizmetlerinin en büyüğü de, hiç şüphesiz Kur’ân-ı Kerîm’i ona lâyık bir güzellikle yazabilmek için hüsn-i hat sanatında ulaşılan zirve olmuştur. Denilebilir ki hüsn-i hat, Osmanlılar’ın en ziyâde muvaffak oldukları sanatların başında yer almaktadır.

ASIL MÜESSİR KUR’AN’A HÂDİM OLMALARI

Öyle ki, Arap âlemi dahî Osmanlılar kadar liyâkat gösterememişlerdir. İlk defa Sultan Abdülazîz Hân’ın hattat Şevki Efendi’yi Mısır’a göndermesi sâ­ye­sinde onlar arasında da bizimkilerle mukayese edilemeyecek derecede de olsa hüsn-i hattı güzel yazabilen hattatlar görülmeye başlamıştır. Bugün de İslâm âleminin beyân ettiği:

“Kur’ân-ı Kerîm Hicaz’da nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstan­bul’­da yazıldı…” ifâdesi, aynı canlılığıyla mâhir eller tarafından devam ettirilmektedir.

Hâsılı arz ettiğimiz gibi bu sanat, yalnız müslümanlara münhasır olarak tebârüz etmiştir. Zira bugüne kadar nice gayr-i müslim bu yolda mesâî tüketmişse de, kâmil bir neticeye aslâ ulaşamamıştır. Bu hakîkat de gösteriyor ki hüsn-i hat, sadece İslâm’a ve müslümanlara has olarak kalmış ve kalacaktır.

 

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur'an'da haber vermiştir. İşte ayetler ışığında cehenneme sürükleyecek...

Kapat