KUR’AN-I KERİM’DE 200 YERDE ZİKREDİLEN AMEL

0

Müslüman şahsiyetinin tekâmülünü ve içtimâî hizmetlerin devâmını sağlayan en mühim hususlardan biri, Allah yolunda, O’nun rızâsını tahsil gâyesiyle, mal, can ve imkânlardan infakta bulunmaktır.

Dînin asıl gâyesi, Allâh’ın birliğini tasdîkten sonra, zarif, hassas, derin duyuşlu insan yetiştirmek ve bu sûretle huzurlu bir cemiyet husûle getirmektir. Bu gâyenin gerçekleşmesinde, îmandan kaynaklanan şefkat ve merhamet hislerinin bir tezâhürü olan zekât ve infakların çok mühim bir yeri vardır.

İNFAK ALLAH’A ADANIŞTIR

Kur’ân-ı Kerîm’de 200 küsur yerde zikredilen infak, malın ve canın Allâh’a adanışıdır. Yâni Rabbimizin ihsân ettiği nîmetleri, yine O’nun uğrunda sarf etmektir. Buna göre Müslüman da, hem malını hem de canını büyük bir rızâ ve teslîmiyetle Allâh’a adayan insandır.

Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-yı hüsnâsından biri de, “el-Vehhâb”dır. Yâni her zaman, her yerde ve her şeyi çok çok ve bol bol verir, karşılık beklemeden ve devamlı olarak lutfeder. Bu sebeple bütün mahlûkâtı da “verme, infâk ve ikrâm etme” tabiatıyla yaratmıştır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları

İNFAK NEDİR?

İNFAK NEDİR?

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
TANSİYON ÖLÇEN AKILLI SAAT GELİYOR

Tansiyon ölçmek, tansiyon aletini kolunuza sıkı sıkıya sararak, hava pompalayarak yapılan zahmetli bir iş, ancak Samsung’un akıllı saati bu işi...

Kapat