TEFEKKÜR

TEFEKKÜR
0

Cenâb-ı Hakk’ın âhirette soracağı suallerden bazıları… Hazret-i Mevlânâ der ki: “Dünya, Allah’tan gâfil olmaktır. Yoksa para,…

TEFEKKÜR
0

Kadim Yunan’da aklın zaafını gösteren meşhur bir hâdise… Bir genç, hukuk tahsil etmek için meşhur…

TEFEKKÜR
2

Mânevî açıdan kalp, insanın gönül dünyasının merkezini teşkil eden, Rabbanî bir noktadır. İlâhî tecellilerin yansıdığı…

1 2 3 28