TEFEKKÜR

TEFEKKÜR
0

Cennetin nehirleri nelerdir? Allah Teâlâ’nın cennette Peygamber Efendimiz’e vereceği nehir hangisidir? Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Müttakîlere vaad…

TEFEKKÜR
0

Peygamberimiz ge­ce­le­ri ayak­la­rı şi­şin­ce­ye ka­dar göz­yaş­la­rı için­de kul­luk ve ibâ­de­te devâm et­miş, göz­le­ri uyu­sa bi­le…

1 2 3 31