KİM KİMDİR?

KİM KİMDİR?
0

EBUSSUÛD EFENDİ KİMDİR?

Anadolu irfanının yetiştirdiği Osmanlı Şeyhülislâmı, Hukukçu ve Müfessir; Ebussuûd Efendi’nin hayatı… Ebussuûd Efendi, “Müftilenâm, şeyhülislâm,…

KİM KİMDİR?
0

SÜMBÜL EFENDİ KİMDİR?

Asıl adı Sümbül Sinan olan Sümbül Efendi (ö. 936/1529), Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye kolunun kurucusudur. Kabri, Fatih’te Kocamustafapaşa’da Sünbül Sinan…

KİM KİMDİR?
0

HIZIR ÇELEBİ KİMDİR?

Osmanlı âlimi, İstanbul’un ilk kadısı; Hızır Çelebi’nin hayatı… Eskişehir’e bağlı Sivrihisar kazasında doğdu. Doğum tarihi…

KİM KİMDİR?
0

FAHREDDİN-İ ACEMÎ KİMDİR?

Osmanlı Devleti’nin ikinci Şeyhülislâm Fahreddin-İ Acemî kimdir? Fahreddin-i Acemî, İlk Osmanlı şeyhülislâmlarındandır. FAHREDDİN-İ ACEMÎ’NİN HAYATI…

1 2 3 56