İSLAM

İSLAM
0

İslâm inancına göre bütün peygamberler, peygamber olmak açısından eşittirler. Allah, her müslümana aralarında herhangi bir…

İSLAM
0

Namazda bedenin kıblesi Kâbe, kalbin kıblesi ise Cenâb-ı Hakʼtır. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “Bir kul,…

İSLAM
0

Peygamber, Farsça’da “haber taşıyan ve elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim olarak, “Allah’ın kulları arasından seçtiği…

İSLAM
0

Kur’ân-ı Kerîm İslâm dininin temel kaynağıdır. İnsanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için…

İSLAM
0

Kur’ân, Allah’tan Hz. Peygamber’e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm, kolayca ezberlenebilmesi, kısa…

1 2 3 98