İÇTİMAİ HİZMETLERİN TEMEL HARCI

0

Kâmil bir mü’min olabilmek için merhamet, şefkat ve muhabbet gibi ulvî hasletlerimizi kuvvetlendirmeli ve onları bir ibâdet vecdi içerisinde mahlûkâta hizmet şeklinde tezâhür ettirmeliyiz.

Şefkat, merhamet ve muhabbet hislerine sâhip olmadan yapılan gönülsüz hizmetlerden hayırlı bir netice alabilmek mümkün değildir. İçtimâî hizmetlerin temel harcı, bu ulvî hislerdir.

Yeryüzündekilere merhamet edelim ki, semâdakiler de bize merhamet etsinler. Yarattığı varlıklara merhamet edelim ki, Cenâb-ı Hak da biz âciz kullarına merhamet buyursun. O’nun rahmet ve merhametine ne kadar da muhtâcız!

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
DİNİN YAŞANMASINDA DİLİN ÖNEMİ

Din de "dil" ile anlaşılır, dil ile ifade edilir. Bütün semâvî suhuf ve kitaplar; insanlığa hak dîni, apaçık bir lisan...

Kapat