GÜVENİLİR İNSAN OLMANIN YOLU

0

Güvenilir bir insan olmanın, saygıdeğer bir kişiliğin ve vakarlı olmanın zemininde dürüstlük vardır. Böyle bir temelden mahrum bir kişilik zeminine, sağlam bir şahsiyet inşası mümkün değildir.

Dürüstlük dinamiği eksik olan bir şahsiyet dili, etkili değildir. Böyleleri, etkin bir lider, eğitimci, dost ve ağabey olamazlar. Diğer bir ifadeyle “adam” olamazlar.

Dürüstlüğün şahsiyete yerleşmesinde, sözde doğruluk önemli olduğu gibi, muamele dediğimiz, işte ve ilişkilerde dürüst davranmak da son derece ehemmiyetlidir.

Ebû Hureyre -radıyallahu anh-  şöyle anlatır: “Peygamberimiz bir gün buğday pazarına uğramıştı.

Mübarek elini, içine buğday doldurulmuş bir kaba daldırdığında parmaklarının ıslandığını gördü. Bunun üzerine buğday sahibine:

«– Bu ne?» diye sormuştu. O kişi de:

«– Onu yağmur ıslattı, ey Allah’ın Resûlü», deyince, Peygamberimiz:

«− O ıslak kısmı insanların görmesi için üste koysaydın ya. Bizi aldatan bizden değildir» buyurdu.

DÜRÜSTLÜĞÜN ETKİLERİ

Dürüstlük, kişisel ilişkilerden toplumsal ilişkilere, ticari ve mesleki faaliyetlerden kamu görevlerine kadar haya- tın bütün alanlarını kapsayan ve mutlaka riayet edilmesi gereken bir erdemdir. Unutulmamalıdır ki, işçi-işveren; âmir-memur; hizmet alan-hizmet veren; müşteri-satıcı; eş, dost, arkadaş ve komşular birbirlerine güvenmezlerse, böyle bir toplumda huzur ve mutluluktan söz edilemez.

Günümüzde, modernizmin ahlâkın güncelliğini kaldırması sonucu, yalan prim yapan bir konuma oturdu. Üç- kâğıtçılığa açıkgözlülük denildiği, rüşvet yemeyen memura ahmak gözüyle bakıldığı bir toplum yapısı, çürümüş bir yapıdır. Bu durum, toplum bilimcilerini düşündürmelidir.

Kaynak: Dr. Adem Ergül, Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik,  Erkan Yayınları

DÜRÜST OLMAK NEDİR? DÜRÜST İNSANIN ÖZELLİKLERİ

DÜRÜST OLMAK NEDİR? DÜRÜST İNSANIN ÖZELLİKLERİ

Paylaş.

Yorumlar