Yüzdelerle Dini Hayatımız

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'dini hayat' araştırması tamamlandı. TUİK'in yaptığı araştırmaya 21.600 kişi katıldı. Araştırmaya göre halkın %99.7'si Allah'ın varlığına ve birliğine inanırken inananların %42.5'i namaz kılıyor, %83.5'i oruç tutuyor.

Mardin’de yapılan 29. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın kapalı oturumunda “Türkiye’de Dini Hayat Araştırma Raporu”nun sonuçları yayımlandı.  TUİK'e yaptırılan bu anket, Türkiye’de yapılan en geniş katılımlı rapor olma özelliğine sahip. 37.600 hanede yapılan ankete, 21.632 kişi katıldı. Altı bölümden oluşan anketin başlıkları şöyle;

1- Dini Aidet,

2- İnanç,

3- İbadet,

4- Dini Bilgi,

5- Hayat ve Din,

6- Dindarlık

Raporda dikkat çeken bazı sonuçlar şöyle:

Türkiye’de % 99.2, İslamiyet’i benimsiyor,

% 99, "Ailem İslam dinine mensup" diyor,

% 77.5 Hanefi,

%11, Şafii mezhebine mensup,

% 99.7, Allah’ın birliğine inanıyor,

% 96.5, Kur’an’da anlatılanların hepsine inanıyor,

% 42.5, beş vakit namazı kılıyor,

% 17, hiç namaz kılmıyor,

% 12, çoğunlukla kılıyor,

% 18.5, ara sıra kılıyor.

% 75, Cuma Namazı kılıyor,

% 57.4, devamlı Cuma kılıyor.

% 7.7, hiç Cuma kılmıyor.

% 87, Bayram Namazı kılıyor,

% 26.3, devamlı Teravih Namazı kılıyor,

% 16.2, çoğunlukla kılıyor,

% 23, teravih namazı kılmıyor.

% 83.5, oruç tutuyor,

% 71, zekâtını veriyor,

% 6.6 hacca gitmiş,

% 85 hacca gitmek istiyor,

% 1 "hacca gitmem" diyor.

% 83 fitresini veriyor,

% 69.5 kurban kesiyor.

% 42 Kur’an’ı Arapçasından okuyabiliyor,

% 57 Kur’an okumasını bilmiyor. Kur’an’ı okuyanların % 34 erkek, % 49 kadın.

% 92.5 fala inanmıyor

 % 87.5 kendisini dindar addediyor.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • :)) Hiç inandırıcı değil... En önemli soru sorulmamış. İSLAMI BİLİYORMUSUNUZ? KURALLARI NELERDİR? % 87.5 kendisini dindar addediyor ise... * Kadın,Erkek karışık düğünleri kim yapıyor? * Bunca şans oyununu kim oynuyor? * Sözde tesettürkü ''Giyinmiş Çıplaklar' kim? * Başını açıp üniversiteye girenler kimdi? * Faiz yiyen kredi kullananlar kim? * Su gibi Alkol tüketenler kim? * Ticarette bunca yalanı atan kim? * Ramazan eğlencelerine katılanlar kim? ............. Peki bunları sadece ve sadece %12.5'luk kesim mi yapıyor??? Yazık...

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.