TASAVVUF NEDİR?

Tasavvufu, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatı olarak açıklayan Osman Nûri Topbaş Hocaefendi, 9 maddede tasavvufu anlatıyor.

1- Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatı.

2- Bir arınma disiplini. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvâya erebilme yolu.

3- Tasavvuf, rûhânî bir neşʼe içinde dâimî bir tekâmül mektebi.

4- Nefse karşı sulhü olmayan bir cenk. Zira nefs; ancak büyük cihâd ile terbiye edilebilen, sırlarla dolu bir kuvvet.

5- İmtihan sırrının şifresini, Hakk’a kul olabilmenin düstur ve ölçülerini, feyz ve rûhâniyetle damarlarımızda dolaştıran bir husûsiyet. Bütün muhtevâsı ile tasavvuf, nefsi rûhâniyetin emrine âmâde kılmanın, tâlim, terbiye ve tezkiyesi.

[caption id="attachment_25121" align="alignnone" width="702"]tasavvuf2 "Elâ bizikrillâhi tatmeinnül kulûb." Rad,28 (Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur.)[/caption]

TASAVVUF, İMÂNI İHSAN UFKUNA TAŞIMA SANATI

6- Yine tasavvuf, teslîmiyet pınarından kana kana içmenin, “îmân”ı “ihsan” gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adı.

7- Her zaman ve mekânda Hakkʼın takdîrinden memnun olarak Allah ile dost kalabilme sanatı. Hayatın med-cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvâzeneyi koruyup şikâyet ve sızlanmayı unutarak dâimâ güzel bir kul olabilme mahâreti.

8- İç âlemini ikmâl gayreti içindeki müʼminin, diğergâm bir gönülle mahlûkâta yönelerek onların ihtiyaç ve eksikliğini şefkat ve merhametle telâfî etme mes’ûliyeti.

9- Hâsılı tasavvuf; Allah Rasûlüʼnü aşk ile yakından tanıyabilme, Oʼnun yüce karakter ve şahsiyetinden nasîb alarak, dîni, rûhâniyetine uygun bir tarzda yaşayabilme gayretidir.

Kaynak: www.osmannuritopbas.com

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • Çok iyi bir site

Yorum Ekle