SALİHLERİN RAMAZAN'DA YAPTIKLARI DUA

Bizi ebedî hayatta felâha erdirecek bir hesaba hazırlık için, gün, bugündür. Âhiret azığımızın tedâriki demek olan amel-i sâlihler için, dem, bu demdir. Her hâlimiz ilâhî kameralar tarafından kaydedilmekte ve kıyâmet günü bize verilecek olan dosyamıza kirâmen kâtibîn melekleri tarafından, hiçbir eksik bırakılmadan yazılmaktadır.

Şeyh Sâdî Hazretleri şöyle diyor: “İyilik yap, yarın kıyamette dîvan kurulacak ve herkese iyiliğine göre makam verilecektir.”

Bir sahâbî Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e: “–Hangi mü’min daha akıllıdır yâ Rasûlâllah?” diye sormuştu.

Hazret-i Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem- de şöyle buyurdular: “–Ölümü sıkça hatırlayıp, ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan kimsedir. İşte gerçek akıllı insanlar onlardır...” (İbn-i Mâce, Zühd, 31)

Çünkü esasında ölümle, dünyaya âit bütün arzular yok olacak. Asıl mârifet, ölmeden evvel nefsânî arzulardan ve dünya ihtirasından vazgeçebilmektir.

Bu sebeple de şöyle buyrulmuştur: “Ölmeden evvel ölünüz!”

YAPTIKLARIMIZI OKUYACAĞIZ

Unutmayalım ki; Doğan her fecir, ömür defterinden beyaz bir sayfanın daha açılışı... Bugün yaptıklarımızı, mahşerde satır satır okuyacağız…

Gökteki takvimler hiç durmuyor. Duvarlarımızdaki takvimler de birer birer tükenmekte... Haftalar, aylar bitmekte, yıllar değişmekte... Gâfiller; günlerini gün etmenin derdiyle ömürlerini çürütürken; ârif gönüller; «Acaba Ramazân-ı Şerîf’in af ve mağfiret iklîminden tertemiz çıkabilir miyim?» suâlinin endişesinde...

Muallâ bin Fadl şöyle naklediyor: “Selef-i sâlihîn, Cenâb-ı Hakk’a, altı ay kendilerini Ramazân’a ulaştırması için duâ ederlerdi. Geri kalan altı ayda da idrâk ettikleri Ramazân’ı kabul buyurması için duâ ederlerdi.” (Kıvâmu’s-sünne, et-Terğîb ve’t-Terhîb, II, 354)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Şebnem Dergisi, Sayı: 136

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle