Rize'de 571 Hafız İcazet Aldı

Rize İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 571 öğrenci, düzenlenen törenle icazet aldı.

Rize Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan 571 öğrenci icazet aldı.

Geleneksel olarak bu yıl beşincisi düzenlenen "İl Geneli Hafızlık İcazet Merasimi", 149 kız, 571 erkek olmak üzere toplam 571 hafızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Trabzon Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, ilmi hayatında aldığı en önemli diplomanın hafızlık diploması olduğunu söyledi.

Hafızlığın zekanın gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Karslı, bu eğitimi alan kişilerin daha çabuk kavradığını, özellikle Arapça öğrenilmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

"Kur'an'a hizmet, insanlığa hizmettir"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Karslı, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek gerektiğini belirterek, "Kur'an'a hizmet etmek, insanlığa hizmet etmektir. Kur'an'a hizmet etmek; barışa hizmet etmek, insanlığın ahlakına hizmet etmektir. Bu bir aşk meselesidir. Hafızlığın ana gayesi de Kur'an'ı ezberlemek ve anlayarak yaşamaktır." dedi.

Hafızların sadece Kur'an ezberiyle yetinmemesi gerektiğini kaydeden Karslı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'Kur'an ezberlenince hafızlık bitiyor.' düşüncesi var. Hafızlık aynı zamanda manevi ve ahlaki olgunlaşma dönemidir. Ahlaki hayatımızda hamlıktan haslığa geçmemiz lazım. Hafızlık sürecini böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Kur'an'ı ezberleyen hafızlar, Kur'an'ın yükünü kaldıracak kişiler olmalıdır. Ahlaki olgunluk, dava şuuru her daim hayatımızda olmalıdır. Hafızlar kendine öz güveni olan, liderlik, önderlik yapacak şahsiyetler olmalıdır."

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığının; "Hafızlığı Koruma", "Kur'an'ı Anlama Programı" ve “İslami İlimler Temel Öğretim Programı" gibi bazı programları olduğunu anımsatan Karslı, hafızlara bu programlara katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Katılımcıları selamlayan İl Müftüsü Naci Çakmakçı ise Kur'an'ın sözüne ve özüne vakıf erdemli bir gençlik yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Önceki yıllarda düzenlenen icazet merasimlerinden karelerin yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından 571 hafızı temsilen bir grup öğrenci kısa sureleri okudu.

Ardından 571 öğrenciye hafızlık belgeleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.

İcazet merasimine Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, din görevlileri ve öğrencilerle aileleri katıldı.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.