2022-2023 Dönemi "Riyazüs Salihin Yarışmaları" Kayıtları Devam Ediyor

Katılımcıların "Hadis Hafızlığı" yapmasını sağlayacak bir proje olan "Riyâzu’s-Sâlihîn Yarışmaları" kayıtları devam ediyor. Program hanımlara özel olup katılım ücretsizdir.

Riyâzü’s-sâlihîn yarışması 7 sene gibi bir sürede katılımcılarının Hadis Hafızlığı yapmasını sağlayacak bir projedir. 2019 yılında başlayan ve İmam-ı Nevevî’nin muteber eseri “Riyâzu’s-Sâlihîn’i 7 yılda peyderpey katılımcılarına ezberletmeyi hedefleyen yarışma bu sene 4. safhasıyla devam ediyor. Her sene 2oo’e yakın seçme hadis-i şerifi ezberletecek şekilde planlanmış yarışma da 2022-2023 dönemi için 719. ve 936. Hadis-i şerifler arasından 180 hadis-i şerif seçildi.

Başvuru Tarihi Ne Zaman ve Süreç Nasıl Olacak?

Bu yıl düzenlenecek yarışmaya başvuru tarihleri 19 Eylül - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında sosyal medya hesapları ve web sitesinde paylaşılan başvuru formunun doldurulmasıyla gerçekleşecek.

10-12 Ekim tarihleri arasında başvuruları kabul edilen katılımcılara kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek.

Kayıtlar sona erdikten sonra, katılımcılara Ekim ayında ilk etapta ezberlemeleri gereken 19 hadîs-i şerîf pdf formatında gönderilecek.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

İslâm âlimlerince muteber kabul edilen ve yaklaşık sekiz asırdır itibarından ödün vermeyen bu önemli esere yönelik bir farkındalık oluşturulması hedefiyle “RİYÂZÜ’S-SÂLİHÎN EZBERLEME YARIŞMASI” düzenleniyor. Hadîs-i şeriflere yönelik doğru algının oluşması ve onun eyleme dönüşerek vücud bulması gayesi haricinde yüzyılları aşan bir itibar ve şöhrete sahip olan Riyâzü’s-sâlihîn’i aşamalı olarak ezberlemeyi hedefleyen bu yarışmayla birlikte Hadis Hafızlığı geleneğini de tekrar canlandırma amaçlamaktadır.

Programa kimler katılabilir? Katılım koşulları nelerdir? Nasıl kayıt olabilirim? Detaylı bilgi için adresleri ziyaret edebilirsiniz...

"RİYÂZU’S-SÂLİHÎN YARIŞMALARI" BAŞVURU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Direk kayıt başvuru formu için tıklayınız...

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.