Rayiha Ne Demek?

Rayiha: Koku, güzel koku anlamlarına gelmektedir.

RAYİHA KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Düşünmek lâzımdır ki seherlerde ilâhî rahmet ve gufrân âdeta taşıyor. Bu ilâhî bereketten ilhâm ile bülbüller, en tatlı nağmeleriyle şakıyor, açılan rengârenk güller en güzel râyihalarını o vakitte cömertçe ikram ediyor. İnsanın bu ilâhî rahmet sofrasından nasipsiz kalması ne hazindir!

*****

Teni gül gibi pembemsi beyaz, nûrânî ve parlak, ipekten yumuşaktı. Mübârek vücûdu dâimâ temiz idi ve râyihası ferahlık verirdi. Koku sürünsün veya sürünmesin teni ve teri, en güzel kokulardan daha hoş bir letâfette idi.

*****

İslâm’ı ruh ve şekil bakımından lâyıkıyla hazmederek onu âdeta bir gül râyihası gibi benliğinin bütün zerrelerine sindirebilmiş bir müslüman, her şeyden önce rızâ-yı ilâhî istikâmetinde yürümeye çalışan, zarif, derin ve hassas bir denge insanıdır.

*****

Esâsen bütün kâinâtta bir aynîleşme temâyülü bulunmaktadır. Bu, varlığın aslının tek olmasından doğan bir keyfiyettir. Meselâ; bir odanın herhangi bir köşesinde keskin bir kokunun şişesi devrilse, bundan etrafa yayılan râyiha, odayı dolduran havanın bütün zerrelerinde eşitleninceye kadar, o râyihayı fazlaca emmiş olan hava zerrelerinden diğer zerrelere doğru bir sirâyet / geçiş cereyân eder. Sıcak-soğuk, aydınlık- karanlık gibi bütün zıtlıklar için geçerli olan bu keyfiyet, sadece fizikî âleme mahsus olmayıp gönül âlemi için de aynen geçerli bir kanundur.

GÜZEL KOKUYU REDDETMEK CAİZ MİDİR?

Güzel Kokuyu Reddetmek Caiz midir?

HZ. MEVLANA’NIN SABIRLA İLGİLİ SÖZLERİ

Hz. Mevlana’nın Sabırla İlgili Sözleri

SAGLIKLI ÇEVRE NEDİR?

Sağlıklı Çevre Nedir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle