PEYGAMBERİMİZE HÜRMETİN ŞARTLARI

Ashâbın gönlünde hiçbir sevgi, Allah ve Rasûlullah sevgisinin önüne geçmedi. Ne mal-mülk, ne çoluk-çocuk, ne de can sevgisi… Zira bunların hepsi dünyada kalacak, Allah ve Rasûlü’nün sevgisi ise, ebedî saâdetin gönül sermâyesi olacaktır.

Hasan-ı Basrî Hazretleri nakleder ki:

“Sahâbe-i kirâm, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

«–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bizler Allah Teâlâ’yı çok seviyoruz. Lâkin bize, Allâh’ın Zât’ını gerçekten sevmenin alâmetini bildirseniz. » dediler.

Bunun üzerine Allah Teâlâ; «(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.» (Âl-i İmrân, 31) âyet-i kerîmesini indirdi.” (Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, nr. 6845-6846)

Yani kulu Allâh’ın muhabbetine erdirecek olan, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz’dir. Zira Hazret-i Peygamber’e muhabbet, Allâh’a muhabbet; O’na itaat, Allâh’a itaat; O’na isyan da Allâh’a isyan mâhiyetindedir.

HÜRMETTE KUSUR ETMEMEK İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Alâeddîn-i Konevî Hazretleri, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz’e uymak ve O’na hürmette kusur etmemek için şu hususları talebelerine şart koşmuştur:

  1. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ’in mübârek isimleri geçtikçe salât ü selâm getirmek.
  2. Kabr-i şerîfleri ziyaret edildiğinde, huzûrunda sesi yükseltmemek ve edebi muhâfaza etmek.
  3. Rasûlullâh’ın haremi olan Medîne-i Münevvere’ye tâzim ve hürmet göstermek ve Medîne-i Münevvere ehline ikramda bulunmak.
  4. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz’in mübârek sözlerinden ve işlerinden bildirilen bir şeye, O’nun şânını hafife alacak bir şekilde mukâbele etmekten sakınmak. Meselâ, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- falanca şeyi severdi, denildiğinde, bizim kalbimizde de hemen onu sevmeye karşı bir güzellik ve hoşluk hissi uyanmalı.
  5. Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf kitaplarının üzerine herhangi bir kitap veya eşya koymamak.
  6. Allah Teâlâ’nın veya Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-  Efendimiz’in isimlerinin bulunduğu bir kâğıdı atmamak ve yırtmamak. Hattâ bütün İslâmî kitaplara hürmet göstermek gerekir. Bunlar artık kullanılmayacak ise, ya çiğnenmeyecek bir yerde toprağa gömmek ya da yakmak lâzımdır.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN -2, Erkam Yayınları.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle