ORTADOĞU ÜZERİNE YİRMİ TEZ

Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez, bugünkü Ortadoğu’nun önemini, iç dinamiklerini, bölgede oyunun kuralını ve bölgede hakim olmak için yapılması gerekenleri 20 maddede özetliyor. Ortadoğu meselesini merak edenler için bir kerede tüm konuyu anlayabilecekleri bir kaynak eser niteliğinde. Taha Kılınç uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Ortadoğu meselelerini bu kitapta derli toplu bir şekilde okuyucuyla paylaşıyor.

Tarihin ve coğrafyanın merkezini teşkil eden Ortadoğu, -hepsi de gayet somut ve gerçekbirçok nedenden ötürü, dünyanın en önemli bölgesidir. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak, bizlerin birinci sorumluluğu, Ortadoğu’yu gerçekçi, makul ve derinlikli bir bakışla kavramaktır.

“Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez”, ismindeki ‘tez’ sözcüğünün de ifade ettiği şekilde, iddia barındıran, çıkarımlar yapan, bazı noktalarda neticelerin ancak istikbalde ortaya çıkacağı tahminler içeren 20 ayrı bölümden oluşuyor. Bölgeye neden ve ne zamandan beri ‘Ortadoğu’ dendiğinin açıklamasıyla başlayan anlatım, Türkiye’nin de içinde yer aldığı coğrafyanın tarihindeki çeşitli dönemleri, tarihten günümüze taşınan unsurları, bugün ilk bakışta belki fark edemediğimiz ama kesinlikle aktüel hayatın tam ortasına denk düşen somut gerçeklikleri gözler önüne seriyor.

Ortadoğu’nun belkemiğini oluşturan dört ülkenin (Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan) tarihine sıklıkla atıfların yapıldığı kitabın temel hedefi, coğrafyanın kendi iç dinamiklerine işaret etmek. Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri genellikle “dış güçler”e hamleden genellemeci ve kolaycı bakıştan kaçınmaya çalışarak, “dış güçler” dediğimiz ülkelerin aslında içerideki bazı dengeler ve yerli unsurlar yardımıyla iş gördüklerini izah çabası, kitabın ana fikrini oluşturuyor.

ALTI ÇİZİLECEK SATIRLAR

Taha Kılınç, tarihsel gerçeklikler ışığında, Ortadoğu’nun iç dinamiklerinin, dengelerinin ve kilit noktalarının öngörülü bir özetini sunuyor. Kitaptan altı çizilecek satırlar şöyle:

- Allah’ın, Müslümanların dikkatlerini Ortadoğu coğrafyasına yönelttiği ortadayken, Müslümanların bu toprakların dününe, bugününe ve yarınına kayıtsız kalması beklenemez.

- Ortadoğu’ya has bir denge olarak, bu coğrafyada uzun süre tutunabilmenin ve kök salabilmenin yolu Yahudilik, Hıristiyanlık veya İslâm’dan birine mensup olmaktır. Pagan inançların, Ortadoğu’da derin etkiler bırakması ve siyasal hâkimiyet kurması mümkün değildir.

- Asker ve silah kuvveti olmadan, sadece diplomasi, söz ve ikna çabasıyla Ortadoğu’da işler yürümez. Düzenlenen salon toplantıları, kültürel etkinlikler veya diplomatik girişimler, arkasında asker ve silah kuvveti varsa etkilidir.

TAHA KILINÇ KİMDİR?

1980, Anamur doğumlu. Ortadoğu ve İslâm dünyası, uzun yıllardır yoğunlaştığı çalışma sahası. Hâlen Yeni Şafak gazetesinde, haftanın iki günü İslâm coğrafyasına dair yazılar yazıyor. “Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez”, yayımlanmış 11’inci kitabı.

Taha Kılınç, Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez, Ketebe Yayınları, 216 Sayfa

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle