Ödüllü Cami Tasarımı Proje Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Cami Tasarımı Fikir Yarışması” düzenleyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesi ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, mühendislik, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışması düzenleyecek.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Konuyla ilgili olarak haber sitemize açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu şunları ifade etti:

“Şehir ve cami estetiği açısından bir ilk olma özelliği taşıyan bu cami fikir yarışması, Başkanlığımızın Cami Mimarisi ve Estetiği çalışmaları perspektifi açısından çok önemli bir aşamayı oluşturuyor.

Çağımızın teknolojik imkânlarından yararlanarak geçmişin mimari ve sanatsal hassasiyetleri üzerine inşa edilecek proje yarışmasıyla, 100 ve 1000’er kişilik kapasitede camilerin projelendirilmesi amaçlanıyor.

Daha çok şahıs ve derneklerce yapılan camilerin dayanıklılık ve güvenliği başta olmak üzere, fonksiyon yeterliliklerinin denetim altına alınarak standart hale getirilmesi hedefleniyor.

Milletimizin zihninde “Nasıl bir cami”  fikri olduğunun anlaşılması için düzenlenecek yarışmayla kadim İslam medeniyeti ile günümüz arasında cami mimarisi açısından oluşturulacak köprüye ışık tutulacak.

Camilerin tasarımı, nüfusa ve ihtiyaca göre uygun cami yerlerinin ayrılması, cami kıble yönüne göre camilerin planlanması, yapı güvenliği esasına dayalı olarak güvenli camilerin yapılması ve denetlenmesi, cami büyüklüğü ve cami fonksiyonlarının belirlenmesi, nüfusa göre cami ihtiyacı erişim ve ulaşım kolaylığı gibi konularda ortak çalışmalar yürütmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre ve ve Şehircilik Bakanlığı arasında Cami Planlama ve Tasarımı Projesi mutabakatı çerçevesinde ortak çalışma grupları ile çalışmalar devam ediyor.”

YARIŞMA YERİ

Yarışmacıların topografya iklim ve çevresel koşullarını dikkate alabilmeleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde seçilen tasarım alanları şartname ekinde belirtildi. Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yok.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

Yarışma 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir:

1.Kategori: 200 kişilik cami

2.Kategori: 1000 kişilik cami

Her iki büyüklükteki cami, kendi kategorisinde değerlendirilerek ödül alacak. Yarışmacılar, seçtikleri bir kategoride veya ayrıca şartname bedeli ödemek ve farklı bir rumuz belirlemek şartı ile birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler.

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası) EFT MERKEZ BANKASI İLBANK IBAN TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999 nolu hesabına, "Cami Tasarımı Fikir Yarışması Katılım Bedeli, ..... Kategori " notuyla yatırmaları, bankadan ekip başına ait T.C. kimlik numarasının yer aldığı dekont almaları gerekiyor.

Bankadan alınacak olan dekontun adres zarfı içerisine konularak projeler ile birlikte teslim edilmesi isteniyor.

Şartname almak için son tarih 10.04.2019 saat 17.00'dır.

Yarışma şartname ve eklerine www.camitasarimi.com web adresinden ulaşılabilir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Fatma Varank- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Banu Aslan Can- Yapı İşleri Genel Müdürü

Yusuf Büyük- İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü

Haydar Bekiroğlu- Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

ASİL JÜRİ

Hacı Mehmet Güner- Mimar

Sami Kalfaoğlu- Y.Mimar (Konya Teknik Üniversitesi)

Mahmut Sami Kirazoğlu– Y. Mimar

Emine Öğün–Mimar

Dr.Ali Uzay Peker– Mimarlık Tarihçisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Mustafa Levent Sungur- İnşaat Mühendisi

Metin Tekin- İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ

Murat Akınbingöl- Y. Mimar

Dr. Alidost Ertuğrul - Y.Mimar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dursun Duyar - İnşaat mühendisi

Bilgin Köseoğlu – İnşaat Y. Mühendisi

RAPORTÖRLER

Ali Rıza Demirel- Şehir ve Bölge Plancısı

İlknur Tekin – Mimar

Muhammet S. Yaylalı- Mimar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Umut Ayanoğlu- Mimar

Filiz Çelebi- Y.Mimar

Berna Çengel Koç – Mimar

Gökhan Doğan- Uzman

Özlem Duran- Y. Mimar

Muhammet Korkmaz-Mimar

Nurcan Özcan- Mimar

Ferdi Tağa – Uzman

Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralandı.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 27.01.2019 günü saat 17.00'ye kadar yarışmaya ait soruları info@camitasarimi.com eposta adresine iletecekler. (e-posta dışında başka şekilde iletilecek sorulara yanıt verilmeyecektir) Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğinde olacak. Soruların cevapları yarışma web sitesinde yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değil.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı: 28.12.2018

Sorular için son gün: 27.01.2019

Cevapların İlanı: 12.02.2019

Proje Teslim Tarihi: 10.04.2019

Jüri Toplanma Tarihi: 18.04.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 03.05.2019

Kolokyum ve Sergi Tarihi: www.camitasarimi.com web adresinde ilan edilecek.

SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete'de ve yarışma web sitesinde ilan edilecek ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecek.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen projelere, her ölçekteki cami için 3'er adet ödül, 3'er adet mansiyon ve 2'şer adet satınalma olmak üzere 16 adet ödül verilecek.

200 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

1.Ödül (Net): 90.000-TL

2.Ödül (Net): 70.000-TL

3.Ödül (Net): 50.000 -TL

MANSİYONLAR

Mansiyon (Net): 25.000-TL

Mansiyon (Net): 25.000-TL

Mansiyon (Net): 25.000-TL

SATINALMA

Satınalma (Net): 20.000-TL

Satınalma (Net): 20.000-TL

1000 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

1.Ödül (Net): 110.000-TL

2.Ödül (Net): 80.000-TL

3.Ödül (Net): 60.000-TL

MANSİYONLAR

Mansiyon (Net): 35.000-TL

Mansiyon (Net): 35.000-TL

Mansiyon (Net): 35.000-TL

SATINALMA

Satınalma (Net): 20.000-TL

Satınalma (Net): 20.000-TL

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller sonucun Resmi Gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenecek. Ödemeler ekip başının banka hesabına yapılacak.

SERGİ VE KOLOKYUM

Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın www.camitasarimi.com web sitesinde duyurulacak. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara'da sergilenecek. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacak.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No: 278 Çankaya / Ankara

Telefon Numarası: 0(312) 410 10 00 - 0(312) 480 08 10

Adı: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Adresi: Ziraat Mah. 657. Sk No: 14 Altındağ / ANKARA

Telefon Numarası: 0(312) 303 30 00 - 0(312) 303 35 09

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.