Kur’an’da Hangi Peygamberin İsmi Kaç Defa Geçiyor?

Kur’an-ı Kerim’de hangi peygamberin ismi kaç defa geçiyor? Hangi peygamberlerin isimleri sure ismi olarak geçer?

Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen ve isimleri sure ismi olarak geçen peygamberler...

KUR’AN’DA HANGİ PEYGAMBERİN İSMİ KAÇ DEFA GEÇİYOR?

PEYGAMBER İSMİ

KAÇ DEFA

AÇIKLAMA

DETAY

1

Hazret-i Adem aleyhisselâm

25

İlk insan, ilk peygamberdir. Kendisine kitap olarak 10 sayfa gönderilmiştir.

Hayatı

2

Hazret-i İdris aleyhisselâm

2

Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir.

Hayatı

3

Hazret-i Nuh aleyhisselâm

43

Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır.

Hayatı

4

Hazret-i Hud aleyhisselâm

10

Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır.

Hayatı

5

Hazret-i Salih aleyhisselâm

8

Hayatı

6

Hazret-i İbrahim aleyhisselâm

69

Kur’an’ın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir.

Hayatı

7

Hazret-i İsmail aleyhisselâm

12

Hayatı

8

Hazret-i İshak aleyhisselâm

17

Hayatı

9

Hazret-i Lût aleyhisselâm

27

Hayatı

10

Hazret-i Zülkarneyn aleyhisselâm

3

Peygamber mi velî mi olduğu bilinmemektedir.

Hayatı

11

Hazret-i Yakub aleyhisselâm

16

Hayatı

12

Hazret-i Yusuf aleyhisselâm

27

Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır.

Hayatı

13

Hazret-i Şuayp aleyhisselâm

11

Hayatı

14

Hazret-i Musa aleyhisselâm

136

İsmi Kur'anda en çok geçen Peygamberdir. Kendisine Tevrat verilmiştir.

Hayatı

15

Hazret-i Harun aleyhisselâm

20

Hayatı

16

Hazret-i Davut aleyhisselâm

16

Kendisine Zebur verilmiştir.

Hayatı

17

Hazret-i Süleyman aleyhisselâm

17

Hayatı

18

Hazret-i Üzeyr aleyhisselâm

1

Peygamber mi velî mi olduğu bilinmemektedir.

Hayatı

19

Hazret-i Eyüp aleyhisselâm

4

Hayatı

20

Hazret-i Yunus aleyhisselâm

4

Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır.

Hayatı

21

Hazret-i İlyas aleyhisselâm

3

Hayatı

22

Hazret-i Elyesa aleyhisselâm

2

Hayatı

23

Hazret-i Zülkifl aleyhisselâm

2

Hayatı

24

Hazret-i Lokman Hakim aleyhisselâm

2

Peygamber mi velî mi olduğu bilinmemektedir.

Hayatı

25

Hazret-i Zekeriya aleyhisselâm

6

Hayatı

26

Hazret-i Yahya aleyhisselâm

5

Hayatı

27

Hazret-i İsa aleyhisselâm

25

Kendisine İncil verilmiştir.

Hayatı

28

Hazret-i Muhammed aleyhisselâm

4

Son peygamberdir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiştir.

Hayatı

İslam ve İhsan

KUR’AN’DA GEÇEN PEYGAMBERLERİN HAYATI

Kur’an’da Geçen Peygamberlerin Hayatı

KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER VE MUCİZELERİ

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Mucizeleri

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.