Zekat

ÖŞÜR NEDİR, FARZ MIDIR?

 Öşür nedir, farz mıdır? Öşür kimlere verilir? Âdetâ unutulmaya yüz tutmuş bulunan mâlî ibâdetlerde ...

ZEKAT YÜZDE KAÇ VERİLİR?

Zekat yüzde kaç verilmelidir? Malı, zararsız bir hâle getirmek için onu ilâhî emirlere uygun bir is ...

YAŞANMIŞ ÜÇ ZEKAT OLAYI

Bulgaristan’da yaşanmış üç zekat vakası... Rahmetli Ahmet Davudoğlu Hocamız anlatmıştı: .....Efe ...

BİRİKTİRİLEN PARA ZEKÂTA TÂBİ MİDİR?

Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım, temel ihtiyaçlar için biriktirilen paranın zekâta tâbi olup-olmadığını anl ...

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ?

Kısaca zekat kimlere verilmez? Zekât, nisap miktarı [1] mala veya paraya sahip olan Müslümanların ...

ZEKAT KİMLERE VERİLMELİDİR?

Zekat kimlere verilir? Zekatın verilebileceği 8 kimse... Zekât şu kimselere verilir: 1- Fakirler ...

ZEKAT VERMEK KİMLERE FARZDIR?

Zekat vermek kimselere farzdır?  Şu beş özelliği taşıyan kimseye zekat vermek farzdır: 1- Müslü ...

CENNETE GİRECEK ÜÇ KİŞİ

Allahüteala bir lokma ekmek, bir avuç hurma ve yoksulun faydalanacağı buna benzer bir şey vesilesiyl ...

MANEVİ GÜZELLİĞİNİZİ ARTTIRAN 3 ŞEY

İnsanın manevi güzelliğini arttıran üç şey... İnfâk edilen mal veya imkânlar, ebedî saâdetin sermây ...

BÖYLE CÖMERT İNSAN GÖRÜLMEDİ

Cömertlikte en üstün insan: Allah’ın son elçisi: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatından infak örnekleri ...