Vefatı

Peygamberimizin Vefatından Sonra Neler Yaşandı?

Peygamber Efendimiz’in vefatından sonra neler yaşandı? İşte Peygamberimizin vefatının ardından sahabenin hali...

Peygamber Efendimiz’in Son Anları ve Defnedilişi

Peygamberimizin son sözleri ne olmuştur? İşte Peygamberimizin son anları ve vefatı...

Peygamberimiz Şehit mi Edildi?

Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl vefat etti? Peygamber Efendimiz şehit mi edildi? Peygamber Efendimiz’in vefatı...

Vedâ Hutbesi'nin Tam Metni!

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in Vedâ Hutbesi'ni irâdı bugüne yani 23 Şubat'a tekabül ediyor. Genelde rastladığımız metinlerin aksine Vedâ H

Peygamberimizin Cebrail ve Azrail İle Konuşması

Vefâtı esnâsında Âlemlerin Efendisi ile Ölüm Meleği arasında vukû bulan konuşma, Allâh Resûlü’ndeki muhabbetullâhın derecesini açık bir şekilde göstermektedir.

Peygamberimize Ait Her Şey Onun Kalbinde

Ebû Bekir -radıyallâhu anh-, gönlünü, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in kalp âlemini yansıtan berrak bir ayna hâline getirmişti. Bu itibarla

Efendimizin Ölüm Haberi Hz. Fatıma'ya Gelince...

Hz. Peygamberin son anlarını gören kızı Hz. Fatıma'nın yaşadığı üzüntü ve sabrı ümmete örnek olmuştur.

Her İnsanın İsteyeceği Ölme Şekli

Her ârif ve âşık gönül, Hakk’ın kendilerine emânet ettiği hayâtı dâimâ sırât-ı müstakim üzere bir kulluk ve ibâdet ile tezyîn ederek Rabbine bir kulluk bedeli o

Hz. Muhammed (s.a.v.) Nasıl Vefat Etti?

Allâh’ın Resûlü’nün son anları, bu heyecanın zirvesinde yaşanmış bir vuslat demiydi. O, ömrü boyunca her hâlükârda Rabbinin emrine itaat ve muhabbet hâlinde old

Peygamber Efendimiz Vefât Ettiğinde Âmâ Olan Sahâbî

Abdullah bin Zeyd el-Ensârî -radıyallahu anh-, bir gün Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem-’e gelip: “–Yâ Rasûlâllah! Sen bana nefsimden, malımdan, evlâdım