Namaz

TEHECCÜD'ÜN ÖNEMİ VE GECELERİ İHYA ETMEK

Teheccüd, Peygamber Efendimiz’e nübüvvetle birlikte emredilmişti. Kâinâtı, insanı ve Kur’ân’ı Allâ ...

YOLCULUKTA NAMAZ KILMAK

Özür bulununca binek üzerinde her türlü namaz kılınabilir. Normal durumlarda ise yalnız nâfile nam ...

NAMAZLARIN CEMİ

Her namazı kendi vaktinde kılmak farzdır. Çünkü vakit, namazın şartlarrındandır. Kur’an-ı Kerim’de ...

BAŞKASINDAN BANA NE DEME!

Allâme Şârânî diyor ki: “Şunu iyi bilmelidir ki, namaz kılmayanların memleketlerine belâlar, musîb ...

MÜSTESNÂ NAMAZLAR

“Gerçek namaz, kulu, mârifetullâh, şükür ve samîmî kulluğun kemâline ulaştırır. Bunun için namazın ...