Kitaplara İman

İSLAM'DA DÖRT KİTAP

İslam inancında imanın şartlarından biri “kitaplara iman”dır. Bu yüzden Allah, elçilerine suhuf ve k ...

TEVRAT (ESKİ AHİT) NEDİR?

Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-a verilen Tevrat ne zaman indi?  Tevrat nasıl indi? Hazret-i Mûsâ -aley ...

YERYÜZÜNDEKİ İLK CİNÂYETİN SEBEBİ

Âdem -aleyhisselâm- ile Havvâ vâlidemiz, Allâh’ın em­riyle bugünkü Mekke şehrinin olduğu yeri vata ...

İNSAN AKLINI EN ÇOK MEŞGUL EDEN MUAMMÂ

İnsan, hakka ve hakîkate mütemâyil olarak yaratılması sebebiyle, meçhûle rızâ göstermez. Dâimâ hak ...

KUR'ÂN-I KERİM, İLMÎ KEŞİFLERE IŞIK TUTUYOR MU?

Esas maksadı insanı hidâyete erdirmek olan Kur’ân-ı Kerîm’in çok sayıdaki âyetinde, bilhassa tevhi ...

KUR'ÂN-I KERİM'İN FESAHÂT VE BELÂĞATİ

Kur’ân-ı Kerîm’in indiği toplum, edebiyâtın zirvesinde idi. Panayırlarda herkesin huzûrunda belâğa ...

KUR'ÂN-I KERİM'İN MUHTEVASI

Kur’ân-ı Kerîm, bütün asırlara meydan okuyarak bir beyan mûcizesi hâlinde devam etmektedir. KU ...

KUR'ÂN-I KERİM'İN ÖZELLİKLERİ

Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllahu aleyhi ve sellem-’e inzâ ...

MÜSLÜMANIN KUR’ÂN SAATİ NASIL OLMALI?

Fatih Çollak Hoca, bu haftaki derslerinde Kur'ân'ı manasını tefekkür boyutuyla okumanın ehemmiyetind ...

ASHÂB-I KİRÂM’IN KUR’ÂN TİLÂVETİ

Ashâb-ı kirâm, Kur’ân’ı anlamak için tefekküre yoğunlaşmış, Allâh’ın âyetleri üzerinde derin derin ...