HİZMET

Her Türlü İyilik ve Yardım Sadakadır

Hayırlı bir müminin en belirgin özelliği çalışıp kazanarak etrafına da yardımcı olmaktır. İyilik ve yardıma ise, en yakınlardan başlamak gerekir.

Mallarını Allah Yolunda Harcayanlar

Kur'an'da mallarını Allah yolunda harcayanlar neye benzetiliyor? Müslüman kardeşine hayırda, infakta bulunmasının fazileti nedir?

Dünyayı Ver Ahireti Satın Al

Enbiya ahlakının varisi olan gerçek sufiler, dünyayı verip ahireti satın almaya gayret etmişlerdir. Şahsi ticaretlerinde kazandıkları büyük meblağları vakıf faa

En Üstün Sadaka

Hangi sadakanın sevabı daha büyüktür?

Hayra Koşmanın Zamanı

Hayra koşmanın belli bir zamanı var mı?

Zahidliğin En Önemli Alameti

Altınoluk dergisinin 404. sayısında Prof. Dr. Necdet Tosun ile zahidlik ve zahidliğin en önemli alameti cömertlik hakkında konuşuldu.

Arnavutluk'ta 70 Yıl Aradan Sonra İlk Hafızlar Yetişti

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

İnsanlara Hizmet Etmenin Fazileti

Yüce Rabb’imiz, gurur, kibir ve kendini beğenmeyi şiddetle yasakladığı gibi, bencil bir hayatı da istemiyor. İnsanların diğergâm olmasını arzu ediyor ve kulları

İtü Abdülhakim Sancak Camisi Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camisi’ni ibadete açtı.

Karaman Ulu Camisi 8 Asırdır Müslümanların Hizmetinde

Karaman’da Karamanoğulları Beyliği tarafından 1200’lü yıllarda yaptırılan ve şehirde hünkar mahfili olan tek cami; Ulu Cami sekiz asırdır Müslümanlara hizmet ve